EN

serial {zelfstandig naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "serial" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSerial hijacking of huge consignments of cigarettes is acknowledged to be the work of the IRA.
Het is bekend dat de IRA achter een hele reeks overvallen op zendingen sigaretten zit.
EnglishAt any rate, at one point my brother-in-law, Leonard, decided to write a book about a serial killer.
Dus mijn zwager, Leonard, besloot een boek te schrijven over een seriemoordenaar.
EnglishThis was not due to a fall in the stock market but to serial failure in regulation.
Het probleem is niet ontstaan door dalende beurskoersen, maar door herhaaldelijk falen van regelgeving.
EnglishShe could also read the serial numbers on bills when they were placed, face down, on a hard surface.
Ze kon ook de serienummers lezen op bankbiljetten als die ondersteboven op een hard oppervlak lagen.
EnglishSo that's why VCs love to fund serial entrepreneurs.
Daarom financieren durfkapitalisten graag serie-ondernemers.
EnglishDoes the Commission accept that serial complaints are themselves injurious to the Community interest?
Is de Commissie het ermee eens dat opeenvolgende klachten op zichzelf al schadelijk zijn voor de Gemeenschap?
EnglishI am a serial entrepreneur turned serial investor.
Ik ben serie-investeerder en voormalig serie-ondernemer.
EnglishWe have serial monogamy.
EnglishThis is serial and it's rigid -- it's like cars on a freeway, everything has to happen in lockstep -- whereas this is parallel and it's fluid.
Dit is serieel en stijf: het is net als auto's op een snelweg - alles moet ordelijk gebeuren. ~~~ Maar hier is het parallel en in vochtig midden.
EnglishI told him that I had just read a novel called American Psycho -- (Laughter) -- and that it was such a shame that young Americans were serial murderers.
Ik vertelde hem dat ik onlangs een roman had gelezen dat heette "American Psycho"-- (Gelach) -- en dat het zo'n zonde was dat jonge Amerikanen seriemoordenaars waren.
EnglishFor those of you who understand computers, our right hemisphere functions like a parallel processor, while our left hemisphere functions like a serial processor.
Voor de computergeleerden onder ons: onze rechterhersenhelft werkt zoals een parallelle processor, en onze linkerhersenhelft werkt zoals een seriële processor.
EnglishEach increment gets a serial number and a certificate, and then the brewers and others buy those certificates as a way to return water to these degraded ecosystems.
Elk deel krijgt een serienummer en een certificaat, en de brouwers en anderen kopen die certificaten om water terug te voeren naar deze aangetaste ecosystemen.
EnglishIn view of the repeated anti-dumping complaints by Eurocoton, does the Commission intend to revise its procedures so that serial complaints will no longer be possible?
Denkt de Commissie, gezien de herhaalde klachten van EUROCOTON wegens dumping, haar procedures niet te herzien zodat klachten aan de lopende band niet meer mogelijk zijn?
EnglishBut it would never have occurred to me to think that just because I had read a novel in which a character was a serial killer that he was somehow representative of all Americans.
Het zou nooit in mij opkomen, om te denken dat wat ik zojuist in een roman had gelezen waarin een personage een seriemoordenaar was dat het representatief zou zijn voor alle Amerikanen.

Synoniemen (Engels) voor "serial":

serial
serial killer