"sequel" in het Nederlands

EN

"sequel" - vertaling Nederlands

EN

sequel {zelfstandig naamwoord}

volume_up
It is the logical sequel and the logical consequence of this that all further negotiations resulting from the treaty should be subject to parliamentary assent as a matter of course.
Het logisch gevolg en de logische consequentie hiervan is dat wij natuurlijk ook onze instemming moeten geven met de resultaten van alle verdere, hieruit voortvloeiende onderhandelingen.
So, the sequel to "Elizabeth," "Golden Age."
Toen ik het vervolg maakte op "Elizabeth," was er een verhaal dat de schrijver vertelde.
But this is another way I work as an inventor is to create a sequel.
Maar dit is een andere manier: ik werk als uitvinder om een vervolg te maken.
These proposals would represent a natural sequel to the work undertaken by the Commission in 2000-2002.
De betreffende voorstellen vormen een natuurlijk vervolg op het werk dat de Commissie in de periode 2000-2002 heeft verricht.

Voorbeeldzinnen voor "sequel" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe Presidency of the Council talks of Barcelona as a sequel to Lisbon.
Het voorzitterschap houdt ons voor dat Barcelona een voortzetting van Lissabon is.
EnglishBut this is another way I work as an inventor is to create a sequel.
Maar dit is een andere manier: ik werk als uitvinder om een vervolg te maken.
EnglishWe are going to talk today about the sequel of "Inconvenient Truth."
We gaan vandaag praten over de opvolger van 'Inconvenient Truth'.
EnglishHy-Wire is the world's first drivable fuel cell, and we have followed up that now with Sequel.
Hy-Wire is de eerste rijdbare brandstofcel in de wereld, en als opvolger hebben we nu Sequel.
EnglishSo, the sequel to "Elizabeth," "Golden Age."
Toen ik het vervolg maakte op "Elizabeth," was er een verhaal dat de schrijver vertelde.
EnglishNow I'd love to watch the first movie again as sort of a warm-up to the sequel coming out next week.
Ik zou heel graag de eerste film nog een keer zien als een soort opwarmertje voor het vervolg dat volgende week uitkomt.
EnglishIt's the sequel to "An Inconvenient Truth," and it explores all the solutions that will solve the climate crisis.
Het is het vervolg op "An Inconvenient Truth" en het verkent de oplossingen die de klimaatcrisis zullen bedwingen.
EnglishThese proposals would represent a natural sequel to the work undertaken by the Commission in 2000-2002.
De betreffende voorstellen vormen een natuurlijk vervolg op het werk dat de Commissie in de periode 2000-2002 heeft verricht.
EnglishNow you must write a sequel, and this is what will happen ..." (Laughter) And she went on to tell me what to write in the sequel.
En een vrouw die daar als boodschapper werkte, kwam naar me toe en zei, "Ik heb echt genoten van je roman.
EnglishIncidentally, if Parliament is to do a sequel to Troubled Waters, maybe next time it should also feature our Commissioner.
Tussen twee haakjes, als er nog een vervolg komt op Troubled Waters, is het misschien leuk als de commissaris er ook in voorkomt.
EnglishAnd Sequel truly is a real car.
EnglishMel Gibson did the sequel.
EnglishIn my view, the European Summit and the Laeken Declaration proved, in fact, to be a fitting sequel to the Belgian Presidency.
Ik geloof dat de Europese Top met de verklaring van Laken eigenlijk een zeer passend vervolg heeft gebreid aan zes maanden Belgisch voorzitterschap.
EnglishIn short, the Echo investments, while useful, require a logical sequel in the form of the actual implementation of the EC strategy document for Cambodia.
De nuttige investeringen van ECHO vragen kortom om een logisch vervolg in de daadwerkelijke uitvoering van het EG-strategiedocument voor Cambodja.
EnglishCloser to us, the war in former Yugoslavia, which is also a sequel to a Marxist regime, has demonstrated the need to prepare for any eventuality.
Dichter bij ons heeft de oorlog in ex-Joegoslavië, eveneens een uitvloeisel van een marxistisch regime, aangetoond dat wij op alles voorbereid moeten zijn.
EnglishParliament has noted that the recommendation is a logical sequel to the Commission's communication presented on blood safety and selfsufficiency.
Het Parlement heeft vastgesteld dat de aanbeveling een logisch vervolg is op de mededeling van de Commissie over de veiligheid van en zelfvoorziening in bloed.
EnglishIt now requires a sequel, namely our aid to the candidate countries, to enable them to join the European Union and, in that way, actually return to Europe.
Zij vraagt om een vervolg, om onze hulp aan de kandidaat-lidstaten, opdat zij zich bij de Europese Unie kunnen aansluiten en zo echt kunnen terugkeren naar Europa.
EnglishAs you know, we are currently discussing the Commission White Paper on teaching and learning, a sequel to the Delors White Paper on growth, competitiveness and employment.
Zoals u weet, discussiëren wij nu juist over het Witboek van de Commissie over het onderwijs, een vervolg op het Witboek-Delors over groei en werkgelegenheid.
EnglishIt is the logical sequel and the logical consequence of this that all further negotiations resulting from the treaty should be subject to parliamentary assent as a matter of course.
Het logisch gevolg en de logische consequentie hiervan is dat wij natuurlijk ook onze instemming moeten geven met de resultaten van alle verdere, hieruit voortvloeiende onderhandelingen.

Synoniemen (Engels) voor "sequel":

sequel