"sentiment" in het Nederlands

EN

"sentiment" - vertaling Nederlands

NL

"sentiment" - vertaling Engels

EN

sentiment {zelfstandig naamwoord}

volume_up
sentiment (ook: feel, feeling, heart, sense)
This sentiment must originate from the bottom and not the top.
Dit gevoel moet van beneden af groeien, niet van bovenaf.
It offends my national sentiment and feeling for history.
Dat is een belediging van mijn nationaal gevoel en historisch besef.
It is a sentiment that is strongly held within the Commission and one that is held way beyond the Commission.
Dit gevoel leeft niet alleen zeer sterk binnen de Commissie, maar ook ver daarbuiten.
sentiment
Neither should it be confused with a kind of anti-European sentiment.
Het mag ook niet verward worden met een soort anti-Europees sentiment.
I'm not happy with that sentiment at all.
Ik ben helemaal niet gelukkig met dat sentiment.
The second explanation is that in many times and places, there is a widespread sentiment that life is cheap.
De tweede verklaring is dat in vele periodes en plaatsen een wijdverbreid sentiment heerst dat leven goedkoop is.
NL

sentiment {het}

volume_up
sentiment (ook: gevoel)
Het mag ook niet verward worden met een soort anti-Europees sentiment.
Neither should it be confused with a kind of anti-European sentiment.
Ik ben helemaal niet gelukkig met dat sentiment.
I'm not happy with that sentiment at all.
De tweede verklaring is dat in vele periodes en plaatsen een wijdverbreid sentiment heerst dat leven goedkoop is.
The second explanation is that in many times and places, there is a widespread sentiment that life is cheap.

Voorbeeldzinnen voor "sentiment" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishHowever, apart from this shared sentiment, I am also pleased for other reasons.
Naast dit gedeelde gevoelen ben ik echter ook vanwege andere redenen blij.
EnglishFirstly, I find the whole anti-road sentiment of this report baffling in the extreme.
Ten eerste ben ik verbijsterd door het anti-autogevoel dat uit dit verslag spreekt.
EnglishI share Parliament ’ s sentiment, and agree with what the President said.
Ik deel de gevoelens van het Parlement en onderschrijf de woorden van de Voorzitter.
EnglishTo do so would be, as I see it, to misuse a highly volatile issue to whip up sentiment.
Ik vind dit een kwalijke stemmingmakerij over een zeer delicaat onderwerp.
EnglishI hope, Mr Lamy, that you will subscribe to that very important sentiment.
Ik hoop, meneer Lamy, dat u deze zeer belangrijke gevoelens kunt delen.
EnglishNeither should it be confused with a kind of anti-European sentiment.
Het mag ook niet verward worden met een soort anti-Europees sentiment.
EnglishWe will all have to work on this, and I will also be transmitting this sentiment to my group.
Wij moeten allen daaraan werken en die boodschap zal ik ook aan mijn fractie overbrengen.
EnglishNevertheless, I hope the Commission will take note of the sentiment and clean up its act.
Ik hoop nochtans dat de Commissie de boodschap ter harte zal nemen en haar leven zal beteren.
EnglishA wave of anti-Muslim sentiment is currently sweeping across Europe.
Op dit moment gaat er een golf van anti-moslimgevoelens door Europa.
EnglishMr Balfe, as a group of one, I am sure you are unanimous on that sentiment.
Mijnheer Balfe, ik ben ervan overtuigd dat u als eenmansfractie die opvatting unaniem onderschrijft.
EnglishIn the aftermath of the summit, Europe is the subject of much negative language and sentiment.
Nu de Top is afgesloten, is de stemming over Europa ronduit somber.
EnglishMr Oostlander's report contradicts the latter sentiment and I would like to compliment him on that.
Het verslag van collega Oostlander weerspreekt dat laatste zonder meer, m'n complimenten.
EnglishThose who make assertions to the contrary are trying to frighten people and whip up anti-European sentiment.
Wie dit beweert, wil angst zaaien onder de mensen en stemming maken tegen Europa.
EnglishWhen social exclusion is combined with national sentiment, the result is powerful and explosive.
Op die manier ontstaat natuurlijk sociaal en nationaal dynamiet.
EnglishIt is a sentiment that is strongly held within the Commission and one that is held way beyond the Commission.
Dit gevoel leeft niet alleen zeer sterk binnen de Commissie, maar ook ver daarbuiten.
EnglishIt offends my national sentiment and feeling for history.
Dat is een belediging van mijn nationaal gevoel en historisch besef.
EnglishThis sentiment is also shared by the Christian Democratic Appeal as the largest delegation in the largest group.
Het CDA als grootste delegatie in de grootste fractie wil zich ook daarachter scharen.
EnglishThis sentiment must originate from the bottom and not the top.
Dit gevoel moet van beneden af groeien, niet van bovenaf.
EnglishThere is a great deal for us to do, for public sentiment does not reflect the facts.
Wij moeten nog veel werk verzetten want de stemming in Europa komt nog steeds niet overeen met de feitelijke situatie.
EnglishStating this fact has nothing to do with a sense of moral superiority or anti-American sentiment.
Het heeft niets met moreel superioriteitsgevoel noch met anti-amerikanisme te maken om dit vast te stellen.

Synoniemen (Engels) voor "sentiment":

sentiment