EN

sensitivity {zelfstandig naamwoord}

volume_up
The political sensitivity of this file cannot, and should not, be underestimated.
De politieke gevoeligheid van dit dossier mag echter niet worden onderschat.
Contrary to what might be thought, this is not a simple matter of national sensitivity.
Anders dan men zou denken gaat het hier niet alleen maar om een nationale gevoeligheid.
The sensitivity of the report is evident for everyone to see.
De gevoeligheid van dit verslag kan niemand ontgaan.

Voorbeeldzinnen voor "sensitivity" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe political sensitivity of this file cannot, and should not, be underestimated.
De politieke gevoeligheid van dit dossier mag echter niet worden onderschat.
EnglishThe Commission was perhaps thorough in its dealings, but it lacked sensitivity.
De aanpak van de Commissie was misschien wel grondig maar niet bepaald fijngevoelig.
EnglishIn this particular directive the point about risk sensitivity is well made.
In deze richtlijn wordt het punt van de risicogevoeligheid helder uiteengezet.
EnglishThe more sensitive the issue, the greater sensitivity must be shown in dealing with it.
Hoe gevoeliger een onderwerp is, des te omzichtiger het moet worden behandeld.
EnglishI am well aware of the sensitivity of these taxation and social protection issues.
Ik weet heel goed hoe gevoelig belastingen en sociale zekerheid liggen.
EnglishSo, the way we study that is, let's say we find a child who has light sensitivity.
De manier waarop we dat onderzoeken is dat we een kind vinden dat gevoelig is voor licht.
EnglishThe acknowledgement of the sensitivity of this issue is a helpful one.
Dat u erkent dat het om een gevoelige kwestie gaat, brengt ons een stap verder.
EnglishThe President-in-Office has the opportunity to show her feminine sensitivity.
Ik geef de fungerend voorzitter de kans haar gevoeligheid als vrouw aan de dag te leggen.
EnglishWe cannot forget, however, that these matters are of enormous political sensitivity.
We mogen echter niet vergeten dat dit onderwerpen zijn die politiek heel gevoelig liggen.
EnglishSome kids are bothered by fluorescent lights; others have problems with sound sensitivity.
Sommige kinderen verdagen geen TL licht. ~~~ Anderen hebben problemen met geluiden.
EnglishWe are debating an issue of extreme legal and political sensitivity.
Deze kwestie is van buitengewoon juridisch belang en ligt politiek zeer gevoelig.
EnglishWe shall do it with the greatest of sensitivity, as the present situation demands.
Wij zullen met de grootste omzichtigheid te werk gaan, want dat is hier wel op zijn plaats.
EnglishContrary to what might be thought, this is not a simple matter of national sensitivity.
Anders dan men zou denken gaat het hier niet alleen maar om een nationale gevoeligheid.
English11 September has now given us a heightened sensitivity to potential threats.
De gebeurtenissen van 11 september hebben ons de ogen geopend voor politieke bedreigingen.
EnglishHe has demonstrated a great deal of sensitivity in this area and for that I thank him.
Hij heeft een grote openheid en belangstelling aan de dag gelegd en daarvoor dank ik hem.
EnglishThese are all things that work people into a state of panic, given the sensitivity of the issue.
Wij hebben veeleer een concept nodig om de problemen bij de wortel aan te pakken.
EnglishWe are fully aware of the political sensitivity of this issue.
Wij zijn ons volledig bewust van de politieke gevoeligheden rondom deze kwestie.
EnglishIn short, Mr President, this is all about social and economic sensitivity.
Om kort te gaan, mijnheer de Voorzitter, dit noemen wij sociale en economische gevoeligheid.
EnglishIt is quite unusual and a sign of the complexity and sensitivity of the issue.
Dat is vrij ongebruikelijk en het geeft aan om wat voor een complexe, delicate kwestie het gaat.
EnglishAnd it turns out once again that spectral sensitivity is very important here.
Opnieuw blijkt dat spectrumgevoeligheid hier erg belangrijk is.

Synoniemen (Engels) voor "sensitivity":

sensitivity
sensitive
sensitization