EN

sensibility {zelfstandig naamwoord}

volume_up
We have lost this sensibility when it regards our food, and we are paying a cost.
We zijn die gevoeligheid kwijtgeraakt wanneer het op onze voeding aankomt, en we betalen er een prijs voor.
♫ van homo-gevoeligheid.
Their avowed concern is not to 'offend any sensibilities '.
Uit alle macht wordt benadrukt dat " gevoeligheden uit de weg gegaan moeten worden ".

Voorbeeldzinnen voor "sensibility" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe have lost this sensibility when it regards our food, and we are paying a cost.
We zijn die gevoeligheid kwijtgeraakt wanneer het op onze voeding aankomt, en we betalen er een prijs voor.
EnglishSo, authenticity is becoming the new consumer sensibility.
Authenticiteit wordt dus de nieuwe consumentengevoeligheid.
EnglishEurope, which claims to be a community of values, should show greater sensibility in dealing with this question.
Europa dat een waardengemeenschap pretendeert te zijn, kan in de omgang hiermee een grotere sensibiliteit aan de dag leggen.
EnglishThey acquire the sensibility of truth because they repeat over and over again, and they ossify and calcify, and they become real.
Ze verwerven de logica van waarheid want ze herhalen zich keer op keer. ~~~ Ze verstenen en verkalken, en ze worden werkelijk.
EnglishBut growing up at 915, compassion was not a word to be debated; it was a sensibility to how we are together.
Maar voor iemand die op nummer 915 opgroeide, was compassie niet een woord waarover gediscussieerd werd, het was je bewust zijn van hoe we met elkaar om moeten gaan.
English♫ of gay sensibility.
EnglishWe really wanted to bring out our absolute dependence on this master sense, and maybe share our kind of sensibility with our other senses.
We wilden duidelijk maken dat we volledig afhankelijk zijn van dit belangrijke zintuig, en misschien deze gevoeligheid met onze andere zintuigen kunnen delen.
EnglishIn fact, you can look at how each of these economies developed, that each one has their own business imperative, matched with a consumer sensibility.
Kijk naar hoe elk van deze economieën zich heeft ontwikkeld. ~~~ Ze hebben elk hun eigen bedrijfsimperatief, die past bij een gevoeligheid van de consument.
EnglishThis is why music is immensely important in the awakening of sensibility, in the forging of values and in the training of youngsters to teach other kids.
Daarom is muziek zo immens belangrijk in het doen ontluiken van de gevoeligheid, het smeden van waarden en het opleiden van jongeren om andere kinderen op te leiden.
EnglishThe sensibility that must not be offended above all is that of the Turkish government, which bombs, devastates and tortures the Kurdish population.
De gevoeligheden die wij vooral uit de weg moeten gaan, hebben betrekking op de Turkse leider die zich schuldig maakt aan bombardementen, razzia's en martelingen in streken waar Koerden wonen.
EnglishAnd authenticity is therefore becoming the new consumer sensibility -- the buying criteria by which consumers are choosing who are they going to buy from, and what they're going to buy.
Authenticiteit is daardoor de nieuwe gevoeligheid van de consument geworden -- het koopcriterium op basis waarvan consumenten kiezen van wie ze gaan kopen, en wat ze gaan kopen.

Synoniemen (Engels) voor "sensibility":

sensibility
sensible