"sense of responsibility" in het Nederlands

EN

"sense of responsibility" - vertaling Nederlands

EN

sense of responsibility {zelfstandig naamwoord}

volume_up
sense of responsibility
To say it with the same simplicity, but with the same sense of responsibility.
Op dezelfde eenvoudige wijze, met hetzelfde verantwoordelijkheidsgevoel.
My sense of responsibility demands that I vote against the Commission tomorrow.
Mijn verantwoordelijkheidsgevoel vraagt dat ik morgen tegen de Commissie stem.
Let the sense of responsibility of some hospital workers act as an example.
Laat het verantwoordelijkheidsgevoel van sommige ziekenhuiswerkers tot voorbeeld strekken.
sense of responsibility
But we cannot let this disgust remove our sense of responsibility.
Maar die walging mag niet onze verantwoordelijkheidszin wegnemen.
We really must highlight the sense of responsibility which both sides demonstrated here.
Het feit dat alle partijen blijk hebben gegeven van verantwoordelijkheidszin moet hier worden onderstreept.
I would like to ask the Commissioner what he thinks of President Basescu’ s political sense of responsibility in this matter.
Commissaris, hoe schat u de politieke verantwoordelijkheidszin van president Basescu in dezen in?

Voorbeeldzinnen voor "sense of responsibility" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishMy sense of responsibility demands that I vote against the Commission tomorrow.
Mijn verantwoordelijkheidsgevoel vraagt dat ik morgen tegen de Commissie stem.
EnglishTo say it with the same simplicity, but with the same sense of responsibility.
Op dezelfde eenvoudige wijze, met hetzelfde verantwoordelijkheidsgevoel.
EnglishWe must summon up all our energy, capacity for invention and sense of responsibility.
Wij hebben al onze energie, al onze creativiteit en al onze verantwoordelijkheid nodig.
EnglishLet the sense of responsibility of some hospital workers act as an example.
Laat het verantwoordelijkheidsgevoel van sommige ziekenhuiswerkers tot voorbeeld strekken.
EnglishParliament's ambition does not, however, mean that it lacks a sense of responsibility.
Dat betekent echter niet dat het het Parlement aan verantwoordelijkheidsgevoel ontbreekt.
EnglishThere is already a substantial need to create a greater sense of responsibility in this sector.
De versterking van de eigen verantwoordelijkheid in de sector is erg belangrijk.
EnglishThe Constitution strengthens democracy, transparency and the sense of responsibility.
De Grondwet versterkt de democratie, de transparantie en het gevoel van verantwoordelijkheid.
EnglishCitizens ' expectations and our sense of responsibility were referred to.
Er is gesproken over de verwachtingen van de burger en over ons verantwoordelijkheidsgevoel.
EnglishDecisions have been taken by the Council with a great sense of responsibility.
Helsinki is hiervan naar onze mening een duidelijk voorbeeld.
EnglishWe have to admit that our European sense of responsibility is no more developed in this respect.
Wij moeten toegeven dat onze Europese verantwoordelijkheid terzake niet minder groot is.
EnglishThe Parmalatcase calls for a great sense of responsibility, above all at our level, at European level.
Vooral wij, op Europees niveau, moeten blijk geven van verantwoordelijkheidsbesef.
EnglishI am therefore relying on my fellow Members’ sense of responsibility.
Ik vertrouw daarom op de verantwoordelijkheid van mijn collega's.
EnglishBut we cannot let this disgust remove our sense of responsibility.
Maar die walging mag niet onze verantwoordelijkheidszin wegnemen.
EnglishLuckily, this exchange was avoided thanks to the sense of responsibility demonstrated by both sides.
Gelukkig kon dit worden vermeden dankzij de verantwoordelijke opstelling van beide partijen.
EnglishWe really must highlight the sense of responsibility which both sides demonstrated here.
Het feit dat alle partijen blijk hebben gegeven van verantwoordelijkheidszin moet hier worden onderstreept.
EnglishIn Biarritz and in Nice, Europe will need all your skills and a great sense of responsibility on all sides.
In Biarritz en in Nice zal Europa werkelijk heel zijn gewicht in de schaal moeten leggen.
EnglishWe appreciate the sense of responsibility displayed by the European Commission in resigning.
Wij waarderen het dat de Europese Commissie zich consequent heeft betoond door haar ontslag in te dienen.
EnglishWe are assuming that Greece will also feel a sense of responsibility towards the Northern Dimension.
We rekenen erop dat ook Griekenland zich voor de noordelijke dimensie verantwoordelijk zal voelen.
EnglishBut the Council, of course, still has politicians with experience, realism and a sense of responsibility.
Maar in de Raad zijn er nog politici met ervaring, realiteitszin en verantwoordelijkheidsgevoel.
EnglishI have mentioned this Parliament's sense of responsibility.
Zojuist had ik het over het plichtsbesef van dit Parlement.

Vergelijkbare vertalingen voor "sense of responsibility" in Nederlands

of voorzetsel
responsibility zelfstandig naamwoord
sense zelfstandig naamwoord
area of responsibility zelfstandig naamwoord
sense of community zelfstandig naamwoord
sense of guilt zelfstandig naamwoord
sense of direction zelfstandig naamwoord
sense of language zelfstandig naamwoord