"sense of community" in het Nederlands

EN

"sense of community" - vertaling Nederlands

EN

sense of community {zelfstandig naamwoord}

volume_up
sense of community (ook: solidarity)
Mr President, ladies and gentlemen, today is marked by a good sense of community and by confidence in Europe's future.
Mijnheer de Voorzitter, geachte dames en heren, vandaag wordt gekenmerkt door een goede gemeenschapszin en vertrouwen in de toekomst van Europa.
sense of community

Voorbeeldzinnen voor "sense of community" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIn this sense, the Community method and its variations must be reinforced.
Daarom moet de communautaire methode met haar varianten worden versterkt.
EnglishRural villages quickly become dormitory towns with no sense of community.
Dorpen op het platteland worden op deze manier snel slaapstadjes zonder gemeenschapsgevoel.
EnglishThey give us our identity and a sense of community.
Ze geven ons onze identiteit en een gevoel van gemeenschap.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, today is marked by a good sense of community and by confidence in Europe's future.
Mijnheer de Voorzitter, geachte dames en heren, vandaag wordt gekenmerkt door een goede gemeenschapszin en vertrouwen in de toekomst van Europa.
EnglishAn ideology of this kind, which overestimates the sense of community, contains insufficient guarantees against tendencies towards discrimination.
Zo'n ideologie die het gemeenschapsdenken overschat, zo'n filosofie bevat te weinig barrières tegen neigingen tot discriminatie.
EnglishIt is important to preserve the nation states, above all because they are the best foundation for democracy and a sense of community and common purpose.
Het is belangrijk de nationale staten te behouden, eerst en vooral omdat ze de beste basis vormen voor democratie, gemeenschap en solidariteit.
EnglishIn today's society, which is built on a sense of community and tolerance, racism and xenophobia are not marginal phenomena, but are regrettably on the increase.
Racisme en vreemdelingenhaat zijn in onze moderne wereld, die op verstandhouding en verdraagzaamheid steunt, jammer genoeg geen randverschijnsel, maar grijpen steeds meer om zich heen.
EnglishSecond, it must ensure independent dispensation of justice, and third, it must support the sense of community of society by creating a balance between advantage and disadvantage.
Ten tweede moet hij ook een onafhankelijke rechtspraak garanderen en ten derde moet hij ook de gemeenschap van de samenleving bevorderen door vooren nadelen te vereffenen.

Vergelijkbare vertalingen voor "sense of community" in Nederlands

of voorzetsel
community zelfstandig naamwoord
sense zelfstandig naamwoord
sense of guilt zelfstandig naamwoord
sense of direction zelfstandig naamwoord
sense of language zelfstandig naamwoord
sense of humour zelfstandig naamwoord
sense of locality zelfstandig naamwoord
sense of balance zelfstandig naamwoord