"sell-out" in het Nederlands

EN

"sell-out" - vertaling Nederlands

EN

sell-out {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. financiën
Mr President, the Presidency said that the final outcome is a success, but I say it is a sell-out.
Mijnheer de Voorzitter, het voorzitterschap heeft gezegd dat het uiteindelijke resultaat een succes was, maar ik zeg dat het een uitverkoop was.
If we sell out our social agenda, which is part of the internal market agenda, part of the Lisbon agenda, then we are lost forever.
Als we beginnen aan een uitverkoop van onze sociale doelstellingen, die ook onderdeel van de interne markt en daarmee van Lissabon zijn, dan zijn we voor eeuwig verloren.
But not only are we going to have the brand X title sponsor, but we're going to make sure we sell out every category we can in the film.
Maar niet alleen hebben we merk X als hoofdsponsor, we gaan ervoor zorgen dat we elke categorie uitverkopen in de film.

Voorbeeldzinnen voor "sell-out" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe need industry to go out and sell renewable energy.
Onze industrie moet naar buiten komen en duurzame energie verkopen.
EnglishWe have had a debacle of decades with the last government's sell-out to Spain on fishing.
De vorige regering heeft decennia lang geblunderd door met Spanje allerlei compromissen over visserij te sluiten.
EnglishMr President, the Presidency said that the final outcome is a success, but I say it is a sell-out.
Mijnheer de Voorzitter, het voorzitterschap heeft gezegd dat het uiteindelijke resultaat een succes was, maar ik zeg dat het een uitverkoop was.
EnglishIt is time to exclude agriculture from the talks once and for all and not sell out European farmers.
Het wordt tijd dat wij de landbouw voorgoed uitsluiten van de onderhandelingen, zodat wij het lot van de Europese landbouwers niet hoeven te verkwanselen.
EnglishBut not only are we going to have the brand X title sponsor, but we're going to make sure we sell out every category we can in the film.
Maar niet alleen hebben we merk X als hoofdsponsor, we gaan ervoor zorgen dat we elke categorie uitverkopen in de film.
EnglishThe point is that they will have to face them because the workers are not prepared to sell out their rights.
Essentieel is evenwel dat zij geconfronteerd zullen worden met de werknemers, want de werknemers zijn niet bereid om hun rechten overboord te gooien.
EnglishAnd then they repackage them and sell them out on markets for literally more money than a sterile syringe in the first place, which is quite bizarre.
Ze worden dan herverpakt en verkocht op de markt zelfs voor meer geld dan een steriele spuit bij eerste aanschaf. ~~~ Vrij bizar.
EnglishIf we sell out our social agenda, which is part of the internal market agenda, part of the Lisbon agenda, then we are lost forever.
Als we beginnen aan een uitverkoop van onze sociale doelstellingen, die ook onderdeel van de interne markt en daarmee van Lissabon zijn, dan zijn we voor eeuwig verloren.
EnglishIt should be left to the national states to decide what priorities they set and what financial thresholds they observe in order to counter the risk of an artistic sell-out.
De landen moeten zelf kunnen beslissen welke prioriteiten ze stellen en welke drempelwaarden ze vaststellen om het gevaar voor een artistieke uitverkoop af te wenden.
EnglishI would very much like to remind you of the European Services Directive: in our view, it is a sell-out and it does not achieve what you claimed a short while ago.
Daarbij wil ik zeker ook wijzen op de Europese dienstenrichtlijn, die naar onze opvatting niet meer is dan een laf compromis, waarmee niet de effecten worden bereikt die u daarstraks noemde.

Vergelijkbare vertalingen voor "sell-out" in Nederlands

sell zelfstandig naamwoord
Dutch
out bijwoord
out bijvoeglijk naamwoord
Dutch
to point out werkwoord
to drive out werkwoord
to work out werkwoord
to wear out werkwoord