EN

self-interest {zelfstandig naamwoord}

volume_up
self-interest (ook: egoism, selfishness)
This is certainly the kind of issue in which national self-interest can be harmful.
Dit is zeker een van de gebieden waar nationaal egoïsme schade kan aanrichten.
This is serious because national self-interest has won the day.
Het is een ernstige zaak, omdat het nationale egoïsme de bovenstem heeft gekregen.
Many people mentioned the need to give up national self-interest.
Velen hebben gezegd dat het nationale egoïsme overboord moet worden gegooid.
self-interest (ook: selfishness)
This, then, is hypocrisy, self-interest and presumption.
Dit is dus niet alleen zelfzucht en arrogantie, maar ook je reinste schijnheiligheid.
If this happens and if national self-interest prevails, what will be the fate of the European spirit and of the historical idealism associated with European integration?
Als dat zo is en de nationale zelfzuchtigheid overal het pleit wint, wat is dan het lot van het Europees denken en het historisch idealisme dat de constructie van Europa steeds heeft geschraagd?
Enlargement became to them a question of money and some politicians speculated on fear, self-interest and other negative traits which they believed to be widely present at grassroots level.
De uitbreiding werd voor hen een centenkwestie en sommige politici speculeerden op angst, zelfzucht en andere negatieve trekken die zij in hun achterban rijk vertegenwoordigd achtten.
self-interest (ook: selfishness)
self-interest (ook: selfishness)

Voorbeeldzinnen voor "self-interest" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishNow I'm big on speaking to people's self-interest because we're all wired for that.
Nu spreek ik graag tot het eigenbelang van mensen omdat ons dit zit ingebakken.
EnglishThis is certainly the kind of issue in which national self-interest can be harmful.
Dit is zeker een van de gebieden waar nationaal egoïsme schade kan aanrichten.
EnglishHow could it ever be adaptive for any organism to overcome self-interest?
Hoe zou een organisme zich ooit kunnen aanpassen door eigenbelang te overwinnen?
EnglishEurope must regain a sense of European Union rather than national self-interest!
Laat Europa opnieuw een echte Europese Unie zijn en geen Partizanenunie!
EnglishThat is to say, remember: my whole view of morality is that it boils down to self-interest.
Herinner je: mijn hele inzicht in de moraliteit is dat ze neerkomt op eigenbelang.
EnglishIf we all act in our own self-interest, we will be unable to reach a European solution.
Als we zeggen dat het ieder voor zich is, kunnen we niet tot een Europese oplossing komen.
EnglishDevelopment policy is not just altruism, it is self interest.
Ontwikkelingspolitiek is niet alleen onzelfzuchtig, maar ook in het eigenbelang.
EnglishThis is serious because national self-interest has won the day.
Het is een ernstige zaak, omdat het nationale egoïsme de bovenstem heeft gekregen.
EnglishMany people mentioned the need to give up national self-interest.
Velen hebben gezegd dat het nationale egoïsme overboord moet worden gegooid.
EnglishWe have to work responsibly and not be motivated purely by our self-interest as Europeans.
Wij moeten verantwoord te werk gaan en dat niet alleen vanuit een eurocentrische houding.
EnglishSelf-interest is a poor adviser in this kind of negotiation.
Eigen belang is een slechte raadgever als over dit soort zaken wordt onderhandeld.
EnglishQuite apart from our ideals, our self-interest demands it.
Dat zijn wij niet alleen aan onze idealen, maar ook aan onze belangen verplicht.
EnglishAnd I don't have enough time to talk about all of them, but think about self-interest.
En ik heb niet genoeg tijd om ze allemaal te bespreken. ~~~ Maar denk eens na over zelfinteresse.
EnglishThat's absolutely the right thing, for people to follow their self-interest.
Het is absoluut goed dat mensen hun eigen interesse volgen.
EnglishThis is a man who, out of self-interest, has attacked a peaceful neighbouring country.
Een man die uit eigenbelang een vreedzame buurstaat aanvalt.
EnglishThis, then, is hypocrisy, self-interest and presumption.
Dit is dus niet alleen zelfzucht en arrogantie, maar ook je reinste schijnheiligheid.
EnglishAll in all, European self-interest appears once again to rule the day.
Het Europese eigenbelang blijkt al met al toch weer sterker.
EnglishThat means that people are beginning the first step, which is acting out of their own self-interest.
Het betekent dat mensen de eerste stap zetten vanuit hun eigenbelang.
EnglishCould other elements be at play, such as self-interest and looking after the group's supporters?
Zou er dan toch iets anders spelen, zoals het eigenbelang en het bedienen van de eigen achterban?
EnglishIt means "surrender of self-interest to the will of Allah."
Het betekent onderwerping van het zelfbelang aan de wil van Allah.

Synoniemen (Engels) voor "self-interest":

self-interest

Vergelijkbare vertalingen voor "self-interest" in Nederlands

self zelfstandig naamwoord
self bijwoord
interest zelfstandig naamwoord
legal interest zelfstandig naamwoord
self explanatory bijvoeglijk naamwoord
compound interest zelfstandig naamwoord
to interest werkwoord
rate of interest zelfstandig naamwoord