"self-inflicted" in het Nederlands

EN

"self-inflicted" - vertaling Nederlands

EN

self-inflicted {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
self-inflicted
volume_up
zelf teweeggebracht {bn.}
self-inflicted
volume_up
zichzelf toegebracht {bn.}
Mr President, approximately 58 000 people die each year in the European Union as a result of suicide or self-inflicted injury.
-- Mijnheer de Voorzitter, jaarlijks sterven ongeveer 58 000 mensen door zelfdoding of door zichzelf toegebracht letsel.

Voorbeeldzinnen voor "self-inflicted" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThen there is the question of European bureaucracy and the self-inflicted tangles of red tape.
Dan de kwestie van de Europese bureaucratie en de zelf opgelegde administratieve rompslomp.
EnglishHowever, the catastrophic situation is not entirely self-inflicted.
Die rampzalige toestand heeft echter niet alleen interne oorzaken.
EnglishI think that even the Council would have to admit that it would not like to suffer a self-inflicted injury.
Ik denk dat ook de Raad wel zal moeten inzien dat hij dan ook zichzelf danig in de vingers zal snijden.
EnglishMr President, President Lukashenko is taking his self-inflicted isolation of Belarus to excess.
Mijnheer de Voorzitter, de zelfgekozen isolatie van Wit-Rusland wordt door president Loekasjenko tot in het uiterste doorgedreven.
EnglishMr President, the dreadful self-inflicted situation in Zimbabwe needs no reiteration in this House.
Mijnheer de Voorzitter, de verschrikkelijke situatie waarin Zimbabwe zichzelf heeft gebracht, is in dit Parlement genoegzaam bekend.
EnglishOur rigid economy is in need of care, and our self-inflicted sickness is actually not just an imaginary one.
Onze starre economie moet genezen worden en de ziekte die we ons zelf op de hals hebben gehaald, is echt niet alleen maar ingebeeld.
EnglishMr President, approximately 58 000 people die each year in the European Union as a result of suicide or self-inflicted injury.
-- Mijnheer de Voorzitter, jaarlijks sterven ongeveer 58 000 mensen door zelfdoding of door zichzelf toegebracht letsel.
EnglishIndeed, together with suicides and self-inflicted injuries, they contribute significantly to our annual death rate.
Samen met zelfmoord en zelfverwonding vormt lichamelijk letsel jaarlijks een van de belangrijkste verliesposten voor onze samenleving.
EnglishMany of the environmental problems we are now encountering are caused by climate change and they are self-inflicted.
Veel van de milieuproblemen waarmee wij nu geconfronteerd worden, worden veroorzaakt door klimaatverandering en hebben we aan onszelf te wijten.
EnglishThe Union also believes that the difficulties in the Democratic People's Republic of Korea are mainly structural and self-inflicted in nature.
De Unie is ook van mening dat de moeilijkheden in de Democratische Volksrepubliek Korea vooral structureel zijn en door eigen toedoen zijn ontstaan.
EnglishTherefore, it is in the corporate interest to be socially responsible, and any company which is not is heading for self-inflicted disaster.
Het is dus in het belang van de bedrijven dat zij sociale verantwoordelijkheid tonen en elk bedrijf dat dit niet doet, koerst aan op problemen waar het zelf om gevraagd heeft.
EnglishFinally, just as the recent crisis at Sellafield has been self-inflicted, so the solution to it lies in British Nuclear Fuels ' hands, as they themselves understand.
Tot slot, aangezien British Nuclear Fuels aan de basis staat van de recente crisis in Sellafield, zal dit bedrijf ook zelf voor de oplossing moeten zorgen.
EnglishThat is why even self-inflicted failures, like today ’ s refusal to regulate market access to port services, can become symbolically dangerous.
En daarom kunnen ook zelfveroorzaakte mislukkingen - zoals het feit dat men vandaag praktisch weigert de toegang tot de markt van de havendienst te regelen - een symbolisch gevaar worden.
EnglishI would like to inform you that the teacher in question invented the whole story and has confessed that he was not the victim of an attack at all but that his wounds were self-inflicted.
Ik zou u ervan op de hoogte willen brengen dat die leraar alles uit zijn duim heeft gezogen en dat hij helemaal niet door anderen is mishandeld maar zichzelf heeft geslagen.

Vergelijkbare vertalingen voor "self-inflicted" in Nederlands

inflicted bijvoeglijk naamwoord
self zelfstandig naamwoord
self bijwoord
self explanatory bijvoeglijk naamwoord
self employment zelfstandig naamwoord
self will zelfstandig naamwoord
self concept zelfstandig naamwoord
self image zelfstandig naamwoord