"self-help" in het Nederlands

EN

"self-help" - vertaling Nederlands

EN

self-help {zelfstandig naamwoord}

volume_up
self-help
volume_up
zelfhulp {de}
But given my befuddled state of mind, I ended up in the self-help section very quickly.
Maar gezien mijn verwarde geest, zat ik vrij snel in de zelf-hulp afdeling.

Voorbeeldzinnen voor "self-help" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishBut given my befuddled state of mind, I ended up in the self-help section very quickly.
Maar gezien mijn verwarde geest, zat ik vrij snel in de zelf-hulp afdeling.
EnglishThis really is about self-help practice by the European Parliament.
In dit geval moet het Europees Parlement werkelijk zichzelf maar zien te redden.
EnglishIt helps the applicant states towards self-help, no more and no less.
Daarmee helpen wij de kandidaat-lidstaten zichzelf te behelpen, niet meer of minder.
EnglishMr Liese made two points: one was concerning the self-help groups.
De heer Liese heeft twee opmerkingen gemaakt: een ervan ging over zelfhulpgroepen.
EnglishWe realise that aid has to act as an incentive and help bridge the way to self-help.
Voor ons is duidelijk dat subsidies een impuls en een overbrugging moeten zijn, ze moeten de burger helpen om zichzelf te helpen.
EnglishAn open-ended honey pot is not conducive to encouraging self-help and self-reliance.
Het is niet bevorderlijk voor de zelfredzaamheid en onafhankelijkheid wanneer men een onbeperkt beroep kan doen op financiële steun.
English(Laughter) According to this self-help book, guys brains are like waffles; they keep their lives compartmentalized in boxes.
(Gelach) Volgens dit zelfhulpboek, zijn mannenbreinen als wafels; ze delen hun leven op in hokjes.
EnglishBut it is also necessary to provide aid to build up the SMEs, thereby providing the possibility of help by self-help.
Onontbeerlijk is ook hulp voor het herstel van het MKB om de mensen opnieuw voor zichzelf te leren zorgen.
EnglishAnd sure enough, the self-help books change to meet these new needs and they start to have names like "How to Win Friends and Influence People."
Reken maar dat de zelfhulpboeken zich aan deze nieuwe noden aanpassen.
EnglishThese are topics for seminars, conferences and studies, but always in collaboration with the national NGOs and self-help groups.
Sociale instellingen waarin op een positieve manier groepsvorming ontstaat, bieden goede hoop op verandering.
EnglishThe'self-help aid ' granted by ECHO to Serbia will total EUR 62 million, which the Council welcomed at its meeting.
De " eigenhandige hulp " van ECHO voor Servië bedraagt in totaal 62 miljoen euro, wat de Raad op zijn bijeenkomst verwelkomde.
EnglishHow is the Commission organizing this help for self-help so that privatization will finally get under way?
Hoe organiseert de Commissie deze hulp om de Kirgiziërs te leren voor zichzelf zorgen en aldus de privatisering eindelijk op dreef te helpen komen?
EnglishAnd the other is Moksha-Yug Access, which is integrating rural supply chain on the foundations of self-help group-based microfinance.
De andere is Moksha-Yug Access, dat plattelandsvoorzieningen organiseert op basis van microfinanciering van zelfhulpgroepen.
EnglishGiving them aid in the form of self-help implies more than simply assisting individual women and their families.
Het geven van gerichte hulp om hen te leren voor zichzelf te zorgen, betekent meer dan alleen maar hulp geven aan individuele vrouwen en hun gezin.
EnglishAnd if you look at the self-help books from this era, they all had titles with things like "Character, the Grandest Thing in the World."
Als je de zelfhulpboeken van die tijd bekijkt, hadden ze titels van het genre "Karakter, het meest grootse dat er is op de wereld".
EnglishWaiving aid in favour of self-help should relate at most to areas which are highly dependent on fisheries in future.
In de toekomst mag er wat steunverlening betreft slechts voor de gebieden die in hoge mate van de visserij afhankelijk zijn een uitzondering worden gemaakt.
EnglishSelf-help is better.
EnglishIt was lobbying from self-help groups of women suffering adverse effects from silicon-gel breast implants that prompted the Commission Communication.
De lobby van zelfhulpgroepen van vrouwen met gezondheidsklachten als gevolg van borstimplantaten met siliconengel heeft de Commissie ertoe gebracht een mededeling op te stellen.
EnglishWhen you go to a large bookshop and look at the self-help sections, as I sometimes do, if you analyze self-help books that are produced in the world today, there are basically two kinds.
Als u daar bij de zelfhulpafdeling kijkt, wat ik soms doe, als u de zelfhulpboeken analyseert die nu worden uitgegeven, zijn er in wezen twee soorten.
EnglishWe also propose to link up the most effective actions in the different Member States, notably through self-help and support groups for asthma and allergy sufferers.
Wij stellen tevens voor de meest effectieve acties in de afzonderlijke lidstaten, met name de zelfhulpgroepen en hulpinstanties voor astma- en allergiepatiënten, aan elkaar te koppelen.

Vergelijkbare vertalingen voor "self-help" in Nederlands

self zelfstandig naamwoord
self bijwoord
help zelfstandig naamwoord
help tussenwerpsel
to help werkwoord