"self-government" in het Nederlands

EN

"self-government" - vertaling Nederlands

EN

self-government {zelfstandig naamwoord}

volume_up
It also recognises the right of local authorities to self-government.
Ook wordt in het verslag het recht van lokale autoriteiten op zelfbestuur erkend.
They must enjoy self-government within a federal democratic Iraq.
Ze moeten zelfbestuur krijgen binnen een federaal en democratisch Irak.
We especially welcome the way in which a place has also been found in the constitution for local self-government.
We zijn vooral blij dat ook het gemeentelijk zelfbestuur in de grondwet is opgenomen.

Voorbeeldzinnen voor "self-government" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSelf-government may be one of the most efficient ways of tackling these problems.
Autonome bevoegdheden kunnen de meest doeltreffende oplossing voor deze problemen vormen.
EnglishIt also recognises the right of local authorities to self-government.
Ook wordt in het verslag het recht van lokale autoriteiten op zelfbestuur erkend.
EnglishThey must enjoy self-government within a federal democratic Iraq.
Ze moeten zelfbestuur krijgen binnen een federaal en democratisch Irak.
EnglishWe especially welcome the way in which a place has also been found in the constitution for local self-government.
We zijn vooral blij dat ook het gemeentelijk zelfbestuur in de grondwet is opgenomen.
EnglishIf he does sign up to it, let us be clear: it will mean the end of our right to self-government.
Over wat het betekent als hij deze tekst wel ondertekent, kunnen we kort zijn: dat is het einde van ons recht op zelfbestuur.
EnglishThe whole process of decentralisation has not been thought through; self-government gives no guarantees in this regard.
Het hele decentralisatieproces is niet goed doordacht; zelfbestuur biedt in dit verband geen garanties.
EnglishSecondly, this self-government has mainly been exercised by nationalist forces and, at the moment, is exclusively so.
Dat zelfbestuur wordt overigens vooral, en op dit moment zelfs uitsluitend, door nationalistische groeperingen uitgeoefend.
EnglishKosovo’ s Provisional Institutions of Self-Government must demonstrate their commitment to a multi-ethnic Kosovo.
De Voorlopige Instellingen voor Zelfbestuur van Kosovo moeten laten zien dat zij daadwerkelijkheid een multi-etnisch Kosovo willen.
EnglishIt is about the issue of a unitary competitive order in Europe, and about the self-government of communities or, in other words, about subsidiarity.
Het betreft de uniforme concurrentiewetgeving in Europa en de plaatselijke autonomie, ofwel subsidiariteit.
EnglishI am sure he is not, because, as he knows, the Basque region has the highest degree of self-government of any European region.
Ik vermoed van niet, want, zoals de heer Ortuondo ongetwijfeld weet, is Baskenland de Europese regio met de hoogste graad van zelfbestuur.
EnglishIt was then, and remains today, the predominant interest of local government to protect its right to local self-government.
Het voornaamste belang van de lokale overheid hield indertijd - en ook nu nog - verband met de bescherming van haar recht op lokaal zelfbestuur.
EnglishIt is my belief that both local self-government and regional identity are fundamental principles, and must be reflected as such in the European constitution.
Ik vind dat lokaal zelfbestuur en regionale identiteit als grondbeginselen in de Europese grondwet moeten worden opgenomen.
EnglishWe therefore need, ‘ while maintaining the principles of subsidiarity and self-government, to ensure the protection of the Hungarian minority’.
We zullen dus maatregelen moeten nemen om u201Cde bescherming van de Hongaarse minderheid te waarborgen, met inachtneming van de beginselen van subsidiariteit en u201D.
EnglishThis grandiose, self-styled supranational government finances the people who voted in Hamas terrorists and now threatens Polish shipyards with closure.
Deze grandioze, zogenaamde supranationale regering financiert de mensen die hebben gestemd op de terroristen van Hamas en bedreigt Poolse scheepswerven nu met sluiting.
EnglishThey will be allowed to negotiate a greater degree of self-government, but the EU and NATO are forcing them from the outset to accept Mr Milosevic as their head of state.
Zij mogen onderhandelen over meer zelfbestuur, maar ze worden vanaf het begin door de EU en de NAVO gedwongen om Milosovic als staatshoofd te accepteren.
EnglishThe fisheries agreement with Greenland came into force in 1995 in connection with Greenland's withdrawal from the EU as a result of the self-government agreement with Denmark.
Het visserijprotocol met Groenland trad in 1995 in werking na de uittreding van Groenland als gevolg van de autonomie die het van Denemarken had verworven.
EnglishI simply wanted to say, firstly, that the Spanish Constitution establishes a model of self-government which is infinitely more generous than that achieved by Northern Ireland.
Ik wilde alleen maar zeggen dat de vorm van zelfbestuur die in de Spaanse Grondwet is verankerd, veel ruimer is dan die welke Noord-Ierland nu heeft gekregen.
EnglishHe also immediately understood the responsibility of the Provisional Institutions of Self-Government to put right the terrible wrongs that were done to Kosovar Serbs.
Hij had ook onmiddellijk door dat het de taak van de Voorlopige Instellingen voor Zelfbestuur was om de verschrikkelijke wandaden tegen de Kosovaarse Serviërs recht te zetten.
English2004 is, therefore, an important year for Kosovo's provisional institutions of self-government to consolidate a truly multi-ethnic and democratic society.
Het jaar 2004 is daarom voor de Kosovaarse instellingen van voorlopig zelfbestuur een belangrijk jaar, waarin zij een waarlijk multi-etnische en democratische maatschappij zullen moeten consolideren.
EnglishLadies and gentlemen, since the first democratic elections took place in Spain in 1977, the Basque Country has emerged as the European region with the highest degree of self-government.
Waarde collega's, sinds de eerste democratische verkiezingen in Spanje van 1977 heeft Baskenland zich ontwikkeld tot de Europese regio met de hoogste mate van zelfbestuur.

Synoniemen (Engels) voor "self-government":

self-government
self-governing

Vergelijkbare vertalingen voor "self-government" in Nederlands

government zelfstandig naamwoord
self zelfstandig naamwoord
self bijwoord
self explanatory bijvoeglijk naamwoord
national government zelfstandig naamwoord
regional government zelfstandig naamwoord
self employment zelfstandig naamwoord
self will zelfstandig naamwoord
central government zelfstandig naamwoord
head of government zelfstandig naamwoord
local government zelfstandig naamwoord