"self-fulfilling prophecy" in het Nederlands

EN

"self-fulfilling prophecy" - vertaling Nederlands

EN

self-fulfilling prophecy {zelfstandig naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "self-fulfilling prophecy" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe result, however, is a very dangerous self-fulfilling prophecy and, in more and more branches of industry, we are heading for dangerous market concentrations.
Maar dit leidt tot een heel gevaarlijke self-fulfilling prophecy, en in steeds meer sectoren stevenen we af op gevaarlijke marktconcentraties.
EnglishWhatever their motivation, those in the United States who reject multilateralism must know that such an approach contains a depressing element of self-fulfilling prophecy.
Wat hun motieven ook zijn, degenen in de Verenigde Staten die multilateralisme verwerpen, moeten beseffen dat een dergelijke aanpak een ontmoedigend element van een self-fulfilling prophecy bevat.
EnglishThe insurers Allianz have said that they will only go into markets where they will be among the top three, and that, on an international level, will become a self-fulfilling prophecy.
Als een groot concern als Allianzversicherung verklaart zich alleen nog op markten te willen begeven waarin zij tot de top drie behoort, leidt dat internationaal tot een self-fulfilling prophecy.

Vergelijkbare vertalingen voor "self-fulfilling prophecy" in Nederlands

prophecy zelfstandig naamwoord
self zelfstandig naamwoord
self bijwoord