"self-awareness" in het Nederlands

EN

"self-awareness" - vertaling Nederlands

EN

self-awareness {zelfstandig naamwoord}

volume_up
I mean, it's self-awareness that separates Homo sapiens from earlier instances of our mankind.
Het is zelfbewustzijn dat de Homo sapiens onderscheidt van oudere voorlopers van de mensheid.
And rarer still when accompanied, as in my case, by self-awareness and a mastery of language.
Nog zeldzamer wanneer het gepaard gaat, zoals in mijn geval, met zelfbewustzijn en een meesterschap van taal.
Had Parliament done so as a result of a vote, then that would have been an expression of political self-awareness.
Dat het Parlement, als de Commissie in stemming zou zijn gebracht, dat zou hebben gedaan, is een uiting van politiek zelfbewustzijn.

Voorbeeldzinnen voor "self-awareness" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI mean, it's self-awareness that separates Homo sapiens from earlier instances of our mankind.
Het is zelfbewustzijn dat de Homo sapiens onderscheidt van oudere voorlopers van de mensheid.
EnglishAnd rarer still when accompanied, as in my case, by self-awareness and a mastery of language.
Nog zeldzamer wanneer het gepaard gaat, zoals in mijn geval, met zelfbewustzijn en een meesterschap van taal.
EnglishHad Parliament done so as a result of a vote, then that would have been an expression of political self-awareness.
Dat het Parlement, als de Commissie in stemming zou zijn gebracht, dat zou hebben gedaan, is een uiting van politiek zelfbewustzijn.
EnglishCan we redefine our relationship with the technologized world in order to have the heightened sense of self-awareness that we seek?
Kunnen we onze relatie met de vertechnologiseerde wereld herdefiniëren om het verhoogde gevoel van zelfbewustzijn te verkrijgen waar we naar op zoek zijn?
EnglishThis is also a question of political self-awareness, a question of political identity, a question of the role of national and European parties in the unification process.
Het gaat ook om politiek zelfbesef en identiteit en over de rol van nationale en Europese partijen in het eenmakingsproces.
EnglishAnd this peculiar recursive quality that we call self-awareness, which I think is the holy grail of neuroscience, of neurology, and hopefully, someday, we'll understand how that happens.
Dit merkwaardige recursieve proces noemen we het zelfbewustzijn, de Heilige Graal van de neurowetenschap of neurologie. ~~~ We hopen ooit te begrijpen hoe dit proces in elkaar steekt.
EnglishSo that when we think about using them to get some systematic improvement, we also think about how they can be useful for self-improvement, for self-discovery, self-awareness, self-knowledge.
Zodat als we ze willen gebruiken voor systematische verbetering, dat we dan ook nadenken over hoe ze nuttig kunnen zijn voor zelf-verbetering, voor zelf-ontdekking, zelf-bewustzijn, zelf-kennis.

Vergelijkbare vertalingen voor "self-awareness" in Nederlands

awareness zelfstandig naamwoord
self zelfstandig naamwoord
self bijwoord
self explanatory bijvoeglijk naamwoord
self employment zelfstandig naamwoord
self will zelfstandig naamwoord
brand awareness zelfstandig naamwoord
environmental awareness zelfstandig naamwoord
self concept zelfstandig naamwoord
public awareness zelfstandig naamwoord