EN

seismic {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
seismic
volume_up
seismisch {bn.}

Voorbeeldzinnen voor "seismic" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIn fact, we could describe it as a seismic storm, which is still affecting Turkey.
Er is in feite sprake van een seismische storm die Turkije nog steeds in zijn greep heeft.
EnglishThey're prophecy for the kind of seismic, terrestrial effects of the math that we're making.
Ze voorspellen de soort seismische, aardse effecten van de wiskunde die we scheppen.
EnglishIn areas of high seismic risk, it is not enough just to have secure, earthquake-proof buildings.
In aardbevingsgebieden volstaat het niet te zorgen voor aardbevingsbestendige gebouwen.
EnglishIn the low frequencies, this line indicates sound that comes from seismic activity of the earth.
Bij de lage frequenties geeft deze lijn aan welk geluid voortkomt uit beweging van de aardkorst.
EnglishMadam President, Turkey lies on a seismic fault running from east to west.
Mevrouw de Voorzitter, Turkije ligt zoals bekend op een seismische verschuiving die van oost naar west loopt.
English   – Madam President, Commissioner, Iran has just endured two seismic shocks in the space of a few weeks.
-- Mevrouw de Voorzitter, mijnheer de commissaris, Iran heeft in een paar weken tijd twee aardverschuivingen moeten doorstaan.
Englishseismic sea wave
EnglishMore fundamentally, the securities trading environment has undergone seismic shifts which pose new challenges for EU regulation.
Het klimaat van de effectenhandel is aan aardverschuivingen onderhevig geweest en dat brengt nieuwe uitdagingen voor de Europese regelgeving met zich mee.
EnglishThe same applies to seismic risk, with Mr Caudron's and Mr Nisticò's amendments, to fossil fuels and maybe also to ecosites and Mr Piétrasanta's amendment.
Datzelfde geldt voor risico's bij aardschokken, zoals dat genoemd wordt in het amendement van afgevaardigden Caudron en Nisticò, of voor fossiele brandstoffen.
EnglishIn addition, the Commission's joint research centre should examine ways in which more effective warning might be given of seismic activity.
Daarnaast zou het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek van de Commissie moeten zoeken naar efficiëntere waarschuwingssystemen, zodat het gevaar van aardbevingen sneller kan worden opgespoord.
EnglishIn particular, the Commission is aware of the public concerns about the recorded seismic activity in the area of the Ecemis fault line located in the vicinity of the proposed plant site.
De Commissie is zich terdege bewust van de bezorgdheid van het publiek over de seismische activiteit in het gebied rond de Ecemis-breuklijn in de omgeving van de geplande locatie van de centrale.

Synoniemen (Engels) voor "seismic":

seismic
English