"Seine" in het Nederlands

EN

"Seine" - vertaling Nederlands

volume_up
Seine {eigenn.}
NL
NL

"Seine" - vertaling Engels

volume_up
Seine {eigenn.}
EN
EN
EN

Seine {eigennaam}

volume_up
1. geografie
Seine
This being the case, the only addition will be Seine-Nord, for which there is already considerable support.
De enige toevoeging wordt dan Seine-Nord, waarvoor inmiddels een royaal draagvlak bestaat.
I thank the Commissioner for his positive response to the link between the Scheldt and the Seine.
Ik dank de commissaris voor zijn positieve opstelling tegenover de verbinding tussen de Schelde en de Seine.
But, as always, there is truth on the banks of the Jordan, mistakes on the banks of the Seine.
Maar zoals altijd bevindt de waarheid zich aan de oevers van de Jordaan en niet aan de oevers van de Seine.
NL

Seine {eigennaam}

volume_up
1. geografie
Seine
De enige toevoeging wordt dan Seine-Nord, waarvoor inmiddels een royaal draagvlak bestaat.
This being the case, the only addition will be Seine-Nord, for which there is already considerable support.
Ik dank de commissaris voor zijn positieve opstelling tegenover de verbinding tussen de Schelde en de Seine.
I thank the Commissioner for his positive response to the link between the Scheldt and the Seine.
Maar zoals altijd bevindt de waarheid zich aan de oevers van de Jordaan en niet aan de oevers van de Seine.
But, as always, there is truth on the banks of the Jordan, mistakes on the banks of the Seine.

Voorbeeldzinnen voor "Seine" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis being the case, the only addition will be Seine-Nord, for which there is already considerable support.
De enige toevoeging wordt dan Seine-Nord, waarvoor inmiddels een royaal draagvlak bestaat.
EnglishBut, as always, there is truth on the banks of the Jordan, mistakes on the banks of the Seine.
Maar zoals altijd bevindt de waarheid zich aan de oevers van de Jordaan en niet aan de oevers van de Seine.
EnglishOnce the most degrading fishing gear, seine nets, were removed, the fishermen were catching more.
Toen het meest vernielende visgereedschap, sleepnetten, werden verwijderd, gingen de vissers meer vangen.
EnglishI thank the Commissioner for his positive response to the link between the Scheldt and the Seine.
Ik dank de commissaris voor zijn positieve opstelling tegenover de verbinding tussen de Schelde en de Seine.
English80 percent of it was landed by purse seine.
Hiervan is 80% gevangen in de ringzegenvisserij.
EnglishAn error on the banks of the Seine is certainly not the same as a similar error on the banks of the Jordan.
De vergissing aan de oevers van de Seine kent enkel haar gelijke in de soortgelijke vergissing die aan de oevers van de Jordaan wordt begaan.
EnglishNow I make a daily pilgrimage to visit a particular weeping willow by the Seine, and I hunger for the green fields in the bush outside Bukavu.
Nu maak ik een dagelijkse pelgrimstocht om een bepaalde treurwilg bij de Seine te bezoeken, en ik honger naar de groene velden in het woud vlak buiten Bukavu.
EnglishIt was the party of this rapporteur which, some time ago, commissioned the bulldozing of a home for immigrants in Vitry-sur-Seine, so please let us remain serious.
Het was de partij van deze rapporteur die ooit in Vitry-sur-Seine met een bulldozer een home voor migranten liet platwalsen, dus laat ons ernstig blijven.
EnglishSince our last plenary, however, Mr Pasqua, a Member of our Parliament, was re-elected president of the departmental council of Hauts de Seine on 27 February last.
Op 27 februari, na onze laatste plenaire vergadering, is Charles Pasqua, lid van ons Parlement, herkozen tot voorzitter van de raad van het departement Hauts de Seine.
EnglishIt was intended that the study should indicate monthly closures to purse seine, in order that the closures would be effective for the conservation of bluefin stock.
De studie zou ook moeten aangeven in welke perioden de maandelijkse sluiting voor de visserij met de ringzegen effectiever zou zijn voor de instandhouding van de blauwvintonijn.
EnglishThe Commission is however open to regulating this type of fishing gear by differentiating between purse seine fisheries for small pelagic species, demersal species and tuna.
De Commissie staat echter open voor het reguleren van dit type vistuig door te differentiëren tussen de ringzegenvisserij op kleine pelagische soorten, bodemsoorten en tonijn.

Synoniemen (Engels) voor "Seine":

Seine