EN

to segregate {werkwoord}

volume_up
We have to integrate social and economic policies, not segregate them.
Wij moeten het sociale en economische beleid integreren en niet van elkaar scheiden.
The Christian humanist tradition will keep us together and it will not segregate us.
De christelijke humanistische traditie zal ons bij elkaar houden en ons niet scheiden.
The two communities are increasingly segregated - and both are armed.
De twee gemeenschappen worden in toenemende mate gescheiden - en beide zijn bewapend.

Voorbeeldzinnen voor "to segregate" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe Christian humanist tradition will keep us together and it will not segregate us.
De christelijke humanistische traditie zal ons bij elkaar houden en ons niet scheiden.
EnglishWe have to integrate social and economic policies, not segregate them.
Wij moeten het sociale en economische beleid integreren en niet van elkaar scheiden.
EnglishThere is a tendency when we speak about disability to provide certain services for people with disabilities, but to segregate them.
Er bestaat een tendens om, wanneer het over gehandicapten gaat, bepaalde diensten ter beschikking te stellen, maar hen tegelijkertijd af te zonderen.
EnglishManicheism seeks to segregate fanaticism and use the whole gamut of crusades that interpret history as an endless struggle between Good and Evil.
Het zwart-witdenken neigt naar fanatisme en het mobiliseren van alle mogelijke kruisvaarders die de geschiedenis zien als een lange strijd tussen goed en kwaad.

Synoniemen (Engels) voor "segregated":

segregated
segregation