"seen to" in het Nederlands

EN

"seen to" - vertaling Nederlands

volume_up
seen to {volt.deelw.}
NL
EN

seen to {voltooid deelwoord}

volume_up
seen to (ook: led to, taken care)
I think the rapporteur has seen to it that it covers the whole issue, however.
Naar mijn mening heeft de rapporteur ervoor gezorgd dat het toch een geheel is geworden.
The rule of law must be seen to prevail and be effectively policed in an impartial manner.
Het moet duidelijk blijken dat de wet te allen tijde primeert, waarbij moet worden gezorgd voor een efficiënte en onpartijdige toepassing.
If this system is to work, it has to be seen to be working properly and with the agreement of all the Vice-Presidents.
Wil dit systeem werken, dan moet ervoor worden gezorgd dat het behoorlijk functioneert en dat alle ondervoorzitters daar achter staan.

Voorbeeldzinnen voor "seen to" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWhether the Council respects our rights and our prerogatives remains to be seen.
Of de Raad onze rechten en prerogatieven zal respecteren zal nog moeten blijken.
EnglishAs we have seen, the agency was created in a difficult period for the Balkans.
Zoals wij weten is het Bureau opgericht in een voor de Balkan moeilijke periode.
EnglishI have seen that you wish to undertake a number of endeavours in this field too.
Ook op dat gebied heb ik gezien dat u een aantal inspanningen wilt verrichten.
EnglishIt remains to be seen what decisions are made by individual Heads of Government.
Hoe dit in detail door de regeringsleiders wordt beslist, moeten we afwachten.
EnglishWe have seen some examples of this first approach right here this very morning.
Wij hebben hier vanochtend een paar voorbeelden van de eerste houding gehoord.
EnglishAs we have seen in other countries such as Zimbabwe, quiet diplomacy does not work.
Stille diplomatie werkt niet, dat hebben we bijvoorbeeld in Zimbabwe wel gezien.
EnglishMy role on the show, for those of you who haven't seen it -- it's pretty simple.
Mijn rol in de show, voor zij die het nog niet gezien hebben, is heel simpel.
EnglishWe haven't seen anything yet in our development work that says that isn't possible.
We hebben in onze ontwikkeling nog niets gezien dat erop duidt dat dat niet kan.
EnglishMadam rapporteur, you yourself have seen the problems with new signs and symbols.
Mevrouw de rapporteur, u ziet hoe het gaat met nieuwe tekens, nieuwe symbolen.
EnglishWe have seen today the subservience with which the House has joined in this game.
Wij hebben vandaag gezien met welk gemak ons Parlement zich daartoe heeft geleend.
EnglishA single European market should be seen as an opportunity rather than a threat.
Een interne Europese markt is geen bedreiging, maar biedt juist nieuwe kansen.
EnglishIt remains to be seen whether that is enough or whether we can still do more.
De vraag blijft altijd of dat voldoende is, of we misschien nog meer kunnen doen.
EnglishThe Commission has looked at them and has seen that there is insufficient evidence.
De Commissie heeft ernaar gekeken en heeft gezien dat het bewijs ontoereikend is.
EnglishThis is distribution as seen in Germany -- very different, it's shifted to the left.
Dit is de distributie in Duitsland -- heel anders, het is verschoven naar links.
EnglishThis region seen here for the first time in the Cassini image taken in 2005.
Dit gebied werd hier voor het eerst getoond in de Cassini foto, gemaakt in 2005.
EnglishAnd the structure of this is what makes nature work, seen with all its parts.
Deze structuur is wat de natuur doet functioneren, als je alle delen beschouwt.
EnglishIf you've gone onto Twitter in the last couple of weeks, you've probably seen this.
Als je op Twitter bent geweest de laatste weken heb je dit waarschijnlijk gezien.
EnglishAfter yesterday's meeting, the paths towards peace can be seen much more clearly.
Na de ontmoeting van gisteren tekent de weg naar vrede zich stilaan duidelijker af.
EnglishI myself have been to Nicaragua and have seen the situation there for myself.
Ik ben zelf in Nicaragua geweest en heb de toestand daar met eigen ogen gezien.
EnglishI have seen something quite remarkable during my spell in the Chair this evening.
Het is verbazingwekkend wat ik vanavond als Ondervoorzitter allemaal mee mag maken!

Vergelijkbare vertalingen voor "seen to" in Nederlands

to voorzetsel
owing to voorzetsel
to pay attention to werkwoord