"to see to it" in het Nederlands

EN

"to see to it" - vertaling Nederlands

EN

to see to it {werkwoord}

volume_up
to see to it
I will make it my business to see that Parliament's decisions are adhered to.
Ik zal erop toezien dat de besluiten van het Parlement worden gerespecteerd.
The Union must remain watchful and see that this situation is put right.
De Unie moet waakzaam blijven en erop toezien dat de zaak gecorrigeerd wordt.
For this reason, the Commission must see to it that these tasks are actually carried out.
Daarom moet de Commissie erop toezien dat deze taken ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Voorbeeldzinnen voor "to see to it" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe expect to see Turkey move forward; instead all we see is it moving backwards.
Wij zitten te wachten op stappen vooruit, maar er zijn alleen stappen achteruit.
EnglishAnd the gatekeeper told me, "They come everyday to see if the center will open."
De portier vertelde me: "Ze komen elke dag om te zien of het centrum opengaat."
EnglishAs you can see at the top here, they share an up-sweep, like "woop, woop, woop."
Zoals je hier bovenaan kan zien, delen ze een oplopende toon: "woep, woep, woep".
EnglishYou see, using this bit, the thinky bit, the slow bit of the brain -- using that.
Zie je... ~~~ je gebruikt dit, je denkorgaan, het langzame stuk van de hersenen.
EnglishBecause you see, when TiVo launched their product they told us all what they had.
Want toen TiVo hun product demonstreerden, vertelden ze ons alles wat ze hadden.
EnglishI do n't see that the Irish presidency has all that much to be complacent about.
Ik vind niet dat het Ierse voorzitterschap zoveel reden tot zelfvoldoening heeft.
EnglishAs I see it, the enlargement process ought not to be dragged out unnecessarily.
Naar mijn mening moet het uitbreidingsproces niet onnodig lang worden uitgesteld.
EnglishI am happy to see that has carried on and followed the evolution of these issues.
Het doet mij deugt te zien dat een en ander verder tot ontwikkeling is gekomen.
EnglishI see at least some sort of progress, but I am cautious because it will take time.
Ik zie wel iets van vooruitgang, maar ben voorzichtig omdat dit tijd zal kosten.
EnglishSo the device that you see is a 14-channel, high-fidelity EEG acquisition system.
Het apparraat dat je ziet, is een 14-kanaals, zeer betrouwbaar EEG-meetsysteem.
EnglishBut it's uh -- let's see if I can manipulate it a little bit without, um -- oops.
Maar het is uh -- laten we kijken of het kunnen manipuleren zonder, um -- oeps.
English., you want to see where those genes are turned on.
In het bijwerkingenprofiel, enz., Je wil zien waar die genen worden geactiveerd.
EnglishYou want to look and see what good foie gras is, it's got to be bright yellow.
Wil je weten hoe je kan zien wat goede foie gras is, dan moet het fel geel zijn.
EnglishIf you had a relationship with a penguin, you'd see it in the same sort of way.
Als je een relatie met een pinguïn zou hebben, zou je er hetzelfde over denken.
EnglishSo if I'm on a 12-hour flight, you'll see the last airport that I departed from.
Dus als ik op een vlucht van 12 uur zit, zie je het vliegveld waar ik van vertrok.
EnglishCan't you see? ♫ ♫ Sharing makes me happy, makes heaven happy too ♫ ♫ I'm happy.
Kun je het zien? ~~~ ♫ ♫ Delen maakt me blij, en de hemel ook ♫ ♫ Ik ben blij.
EnglishYou can see how portable and handy it was to have your own Guttenberg in 1455.
Je ziet hoe draagbaar en handig het was om je eigen Gutenberg te hebben in 1455.
English"Okay," I thought, "here's a First World country, let's see what they can do."
"Oke," dacht ik, "dit is een Eerste Wereld land, eens zien wat zij kunnen doen."
English(Laughter) So you can't actually see them, but it was breathtaking, believe me.
(Gelach) Dus je kan ze niet echt zien, maar het was adembenemend, geloof me maar.
EnglishYou know, as you can see, from almost 50 billion down to about 12 or 13 billion.
Zoals je ziet, is het gedaald van bijna 50 miljard naar ongeveer 12 of 13 miljard.

Vergelijkbare vertalingen voor "to see to it" in Nederlands

it bijwoord
it voornaamwoord
Dutch
to voorzetsel
next to it bijwoord
Dutch