"to see red" in het Nederlands

EN

"to see red" - vertaling Nederlands

EN

to see red {werkwoord}

volume_up
1. figuurlijk
to see red
volume_up
bloed zien {ww.} [fig.]

Voorbeeldzinnen voor "to see red" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishYou see the red glow in their eyes, which is the reflection of the flashlight.
Je ziet de rode weerkaatsing in hun ogen, de reflectie van het lamplicht.
EnglishYou can see the red hair, and I don't know if you can see the nose ring there.
Je ziet het rosse haar en ik weet niet of jullie de neusring zien.
EnglishI don't know if you can still see the red line here and up the arm.
Ik weet niet of je nog steeds de rode lijn hier en op mijn arm kan zien.
EnglishBut if you look at the spectrum, birds and us, we see red, green and blue and see that spectrum.
Maar als je naar het spectrum kijkt, zien vogels en wij rood, groen en blauw en zien dat spectrum zo.
EnglishNo doubt, as a result of our past habits, we are all expecting to see the red light...
Zonder twijfel wachten wij allen op het rode lichtje, aangezien het in het verleden altijd even duurde voordat dat aanging...
EnglishI will smile from Heaven if I see a red flag.
Ik zal lachen vanuit de hemel als ik 'n rode vlag zie.
EnglishYou'll see the women in red, and you'll see the men in blue.
EnglishWhen we have extreme El Nino events, you see all this red, and you see no green out here around the Galapagos.
Als we extreme El Niňo gebeurtenissen hebben, zie je dat dit allemaal rood is, en je ziet geen groen hier rond de Galapagos.
EnglishAnd if you can see -- it's kind of faint -- but if you can see the red waves emanating out, those are the gravitational waves.
En je kunt zien -- het is nogal zwak -- maar de rode golven die je ziet uitwaaieren, zijn de gravitatiegolven.
EnglishAnd you can see the red dots, in this particular patient's case, were finger sticks, which would have missed both ends.
De rode stippen in het geval van deze specifieke patiënt waren vingerprikmetingen, die de pieken en dalen hadden gemist.
English. ~~~ I grew up out west in the Sierra Nevada Mountains, like you see here, in the Red Rock Canyon.
Ik ben niet in New York opgegroeid, maar in het westen, in de Sierra Nevada, zoals je hier ziet, in de Red Rock Canyon.
EnglishAnd I have no idea why there's two, and that's something I want to solve some day -- but not only can it see blue light, but it can see red light.
Ik heb geen idee waarom twee; dat wil ik ooit nog eens oplossen. ~~~ Dus hij kan niet alleen blauw licht zien, maar ook rood licht.
EnglishYou see here the red roof and the gray roof, and in between them there will be a mask, which is just a blank screen, for about a quarter of a second.
U ziet het rode dak en het grijze dak, en tussen die twee komt een masker, dat is gewoon een wit scherm, zo'n kwart van een seconde.
EnglishAnd many of the tropical flowers are red, and that's because butterflies and birds see similarly to us, we think, and can see the color red very well.
Veel tropische bloemen zijn rood, omdat, zouden we kunnen denken, vlinders en vogels net als wij zien en de kleur rood erg goed opvalt.
EnglishSomebody looks at it -- they can immediately see highlighted in red all of the changes that took place, to see, OK, well, these words have changed, things like this.
Iemand bekijkt het, en ze kunnen onmiddellijk al de in rood gemarkeerde wijzigingen bekijken om te zien, oké, deze woorden werden veranderd, zo'n zaken.
EnglishThis is not because they dispute the argument or the veracity or the genuineness of the argument put forward, but because they see those as red-line issues.
Niet omdat ze de argumentatie of het waarheidsgehalte of de oprechtheid daarvan in twijfel trekken, maar omdat ze die thema's beschouwen als kwesties van u201Ctot hier en niet verderu201D.

Vergelijkbare vertalingen voor "to see red" in Nederlands

red bijvoeglijk naamwoord
red zelfstandig naamwoord
see you later
Tyrian red zelfstandig naamwoord
Dutch
cardinal red zelfstandig naamwoord
blood red zelfstandig naamwoord
bright red bijvoeglijk naamwoord
cherry red zelfstandig naamwoord
see you!
to be in the red werkwoord
to be red werkwoord
wine red bijvoeglijk naamwoord