EN

sediment {zelfstandig naamwoord}

volume_up
And the black rock is the sediment on the sea bottom in the absence of plankton.
Wat de neerslag is op de zeebodem als er geen plankton is.
NL

chemisch sediment {het}

volume_up
chemisch sediment

Voorbeeldzinnen voor "sediment" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis sediment is 100 percent made up of the shells of microscopic plants.
Dit sediment bestaat voor 100 procent uit de schelpen van microscopische planten.
EnglishLots of evidence from sediment cores and the pollen types, oxygen isotopes and so on.
Er is veel bewijs uit bodemmonsters en stuifmeelkorrels, zuurstofisotopen enzovoorts.
EnglishAnd the black rock is the sediment on the sea bottom in the absence of plankton.
Wat de neerslag is op de zeebodem als er geen plankton is.
EnglishAnd that alternates with a sediment that looks like this.
Dat wordt afgewisseld met een sediment dat er zo uitziet.
EnglishAnd these plants need sunlight, so we know when we find that sediment there's no ice overhead.
Deze planten hebben zonlicht nodig. ~~~ Daarom weten we wanneer we dat sediment vinden dat er geen ijs boven zat.
EnglishIt doesn't matter what kind of sediment you're using to grind up, whether it's bacteria or any other plants or animals.
Het maakt niet uit wat voor soort sediment je gebruikt om te vermalen, of het nu bacteriën of andere planten of dieren zijn.
EnglishIt's a basin, and rivers flow down from the highlands into the basin, carrying sediment, preserving the bones of animals that lived there.
Het is een bassin, en rivieren stromen vanaf de hooglanden omlaag in het bassin, sediment meevoerend, dat botten bewaart van de dieren die daar leefden.
EnglishAnd all the sediment is then put through these screens, and where we go again through it very carefully, looking for small bone fragments, and it's then washed.
En alle sediment wordt dan gezeefd, waarbij we dat opnieuw zorgvuldig onderzoeken, speurend naar kleine botfragmenten, en dan wordt het gewassen.
EnglishAnd if you look north here, there's a big river that flows into the lake that's been carrying sediment and preserving the remains of the animals that lived there.
En als je hier in het noorden kijkt, stroomt daar een grote rivier in dat meer die sediment vervoerd heeft en de overblijfselen bewaard van de dieren die daar geleefd hebben.

Synoniemen (Engels) voor "sediment":

sediment
English