EN

secretive {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
secretive (ook: sly, sneaking)

Voorbeeldzinnen voor "secretive" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe secretive way in which high-level appointments are made has not helped.
De terughoudendheid rond topbenoemingen heeft de zaak er ook niet op verbeterd.
EnglishMr President, North Korea is a brutal, secretive communist dictatorship.
Mijnheer de Voorzitter, Noord-Korea is een wrede, gesloten communistische dictatuur.
EnglishYou are the one who is in charge of all this secretive legislation in Europe.
U bent de voorzitter van de geheime wetgeving in Europa.
EnglishIt does not help that the industry itself acts in a secretive way when a problem occurs.
Niemand is ermee gebaat als de industrie zich in stilzwijgen hult wanneer zich een probleem voordoet.
EnglishI would simply say to you that although this is a late hour, there is nothing secretive about it.
Ik wil alleen zeggen dat het weliswaar laat is, maar er niets geheimzinnigs is aan dit tijdstip.
EnglishThe opposite is also true: a closed and secretive administration tends to foster a higher level of corruption.
Een gesloten, in zichzelf gekeerd bestuur werkt corruptie dus in de hand.
EnglishSadly, China remains a secretive, repressive, Communist state in spite of free market reforms.
Helaas blijft China een gesloten, repressieve, communistische staat, ondanks de hervormingen in de richting van de vrije markt.
EnglishDespite the fact that the draft agreement remains fairly secretive, I read it with great care.
Ondanks het feit dat de ontwerpovereenkomst in tamelijk terughoudende bewoordingen is gesteld, heb ik haar zeer zorgvuldig gelezen.
EnglishEurope is too secretive and too opaque.
EnglishMr Perry said that he finds it shaming that the UK Government was so secretive that it undertook the withdrawal of documents.
De heer Perry heeft gezegd dat hij het schandalig vindt dat de Britse regering zo geheimzinnig doet en documenten achterhoudt.
EnglishI would add, moreover, that the presence of the Convention is a breath of fresh air amongst the closed doors of secretive diplomacy.
Staat u mij daarnaast toe te zeggen dat de conventie een frisse bries betekent in de discrete en besloten diplomatieke kamertjes.
EnglishMadam President, the Commission is paying the price for having such an untransparent and secretive style of management.
Mevrouw de Voorzitter, de Commissie krijgt de rekening gepresenteerd voor een beheer dat van ondoorzichtigheid en geheimhouding doortrokken was.
EnglishWhat we have seen of such committees in the past, we have not liked; they have been secretive, bureaucratic, Kafkaesque.
Wat we van dergelijke comités in het verleden hebben gezien, is ons niet erg bevallen: ze zijn geheimzinnig, bureaucratisch en kafkaësk geweest.
EnglishThe Council's adherence to setting up new, delaying and secretive comitology committees prejudices this whole regulation.
De voorkeur van de Raad voor het opzetten van nieuwe, vertragingen veroorzakende en geheimzinnige comitologie-commissies doet afbreuk aan de hele verordening.
EnglishI believe we must see an end to the excessively secretive brand of diplomacy employed by the Council and the Commission towards Parliament.
Ik vind dat het afgelopen moet zijn met de uitwassen van de geheime diplomatie die de Raad en de Commissie tegenover het Parlement bedrijven.
EnglishHe's very secretive.
EnglishHavela is a closed, secretive and worldwide network which, within twenty-four hours, can transfer large amounts of money to anywhere in the world.
Havela is een gesloten, wereldomvattend geheim netwerk, dat binnen een etmaal grote sommen geld kan overboeken naar alle plaatsen ter wereld.
EnglishExcluding Parliament, special circumstances decided by an unelected body, secretive motives: all are the beginnings of totalitarianism.
Buitensluiting van het Parlement, bijzondere omstandigheden waarover wordt beslist door een ongekozen orgaan, een verborgen agenda: het zijn allemaal zaken die de kiem leggen voor totalitarisme.
EnglishThere was a secretive and flawed review of his work in the post and a decision was made at a meeting, without proper notice, that he was to be sacked.
Nadat zijn functioneren in de parochie op heimelijke en gebrekkige wijze was onderzocht, is op een vergadering, zonder dat hij hiervan op de hoogte was gesteld, besloten hem te ontslaan.
EnglishThe way in which this constitution has been brought into being, and the secretive way in which further negotiations on it are being conducted, does not augur well for the future.
Gezien de manier waarop deze grondwet is ontstaan en het feit dat er nu in het geheim verder over onderhandeld wordt, is dit project echter tot mislukken gedoemd.