EN

secret {zelfstandig naamwoord}

volume_up
secret (ook: mystery)
This bit, the big secret of automotive design -- reflection management.
Dit deel, het grote geheim van automobielontwerp -- reflectie-management.
That investigation is secret and falls within the competence of the Belgian Courts.
Dat onderzoek is geheim en behoort tot de jurisdictie van de Belgische rechtbanken.
The proceedings take place in secret and the members are nominated by governments.
De werkzaamheden worden geheim gehouden en de leden worden door de regeringen benoemd.
As well as that, there is a need for transparency, because commercial confidentiality means this subject will remain secret.
Evenzeer moet er transparantie komen, want commerciële vertrouwelijkheid houdt in dat dit onderwerp geheim zal blijven.
It is not legally possible to give the right of access to all records because there is after all a measure of confidentiality to be observed in respect of trade secrets.
Het recht op raadpleging van alle gegevensbestanden is juridisch gezien niet mogelijk, aangezien de commerciële belangen met enige vertrouwelijkheid moeten worden behandeld.
NL

secreet {het}

volume_up
secreet (ook: toilet, kleding, privaat)

Voorbeeldzinnen voor "secret" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt is also no secret that the lion's share of expenditure goes on agriculture.
Het is ook bekend dat het grootste deel van de uitgaven landbouwuitgaven zijn.
EnglishAnd that was that she did two entire shows promoting that movie "The Secret."
En dat was toen ze twee volledige shows deed om de film "The Secret" te promoten.
EnglishAnd then I'll let you in on a secret, which is why I am an incurable optimist.
Daarna ga ik jullie een geheim vertellen: waarom ik een ongeneeslijke optimist ben.
EnglishHe gave us a list of 3 000 working parties, which had so far been kept secret.
Hij heeft ons een lijst van 3 000 werkgroepen verstrekt, die tot nu toe geheim was.
EnglishThe consultants ' report on which the Commission's decision was based was secret.
Het rapport van een consulent waarop de Commissie haar besluit baseerde, was geheim.
EnglishAlso, everything that was carried out behind closed doors, took place in secret.
Ook is alles wat achter gesloten deuren dient te gebeuren, geheim gebleven.
EnglishThat investigation is secret and falls within the competence of the Belgian Courts.
Dat onderzoek is geheim en behoort tot de jurisdictie van de Belgische rechtbanken.
EnglishBut the real secret I think lies more in the way that they organize their society.
Maar het echte geheim zit hem denk ik in de manier waarop hun cultuur in elkaar zit.
EnglishThe reason is because the most important design secret of the brain is diversity.
Dit komt omdat belangrijkste geheim van het ontwerp van het brein verscheidenheid is.
EnglishKeeping documents and correspondence secret is a sure way of creating mistrust.
Geheimhouding van documenten en briefwisselingen is dé manier om wantrouwen te wekken.
EnglishOne area of great interest for me - I make no secret of it - is South Africa.
Ik ben zeer geïnteresseerd in Zuid-Afrika, dat steek ik niet onder stoelen of banken.
EnglishThe proceedings take place in secret and the members are nominated by governments.
De werkzaamheden worden geheim gehouden en de leden worden door de regeringen benoemd.
EnglishThese countries cannot pursue policies in secret, while sending out misleading signals.
Zij moeten kleur bekennen en ophouden met het afgeven van misleidende signalen.
EnglishIt is also remarkable that it is even being kept secret from the Swedish Government.
Het is ook merkwaardig dat het zelfs voor de Zweedse regering geheim gehouden wordt.
EnglishI wish to finish on the plea that these comitology committees are operating in secret.
Ik wil eindigen met het argument dat deze comitologiecomités in het geheim werken.
EnglishThirdly, it was also feared that the code would be implemented in secret.
Ten derde omdat de vrees bestond dat de code niet openbaar zou worden gemaakt.
EnglishMr President, for a secret service, the CIA is in the news an awful lot.
-- Voorzitter, voor een geheime dienst is de CIA wel heel erg veel in het nieuws.
EnglishLast minute changes are made to the agenda but there is nothing secret about this.
Verder wordt de agenda echter altijd nog op het laatste moment veranderd.
EnglishIt is no secret that I regret cuts having been made in the Euratom programme.
Het is geen geheim dat ik betreur dat in het Euratom-budget werd besnoeid.
EnglishThese people felt stigmatised inasmuch as they had to keep their suffering secret.
De betrokken mensen voelden zich gestigmatiseerd omdat ze moesten zwijgen over hun leed.