"second half" in het Nederlands

EN

"second half" - vertaling Nederlands

EN

second half {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. sport en spel
second half
volume_up
tweede helft {de}
There are plans to peg the litas to the euro in the second half of 2001.
Men is van plan in de tweede helft van 2001 de lita te koppelen aan de euro.
Let us wait until the second half of the year for the PHILOXENIA programme.
Wij zullen nog wachten tot de tweede helft van dit jaar voor het programma Philoxenia.
In the second half of August the WFP only received two donations.
In de tweede helft van augustus heeft het WVP slechts twee schenkingen ontvangen.

Voorbeeldzinnen voor "second half" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSo they plugged him in again, and this time they used 110 volts for half a second.
Dus sloten ze hem weer aan en deze keer kreeg hij een halve seconde 110 volt.
EnglishSo every second, half of the Library of Congress is swooshing around in this machine.
Iedere seconde zwiert de helft van de Library of Congress rond in deze machine.
EnglishLet us wait until the second half of the year for the PHILOXENIA programme.
Wij zullen nog wachten tot de tweede helft van dit jaar voor het programma Philoxenia.
EnglishThere are plans to peg the litas to the euro in the second half of 2001.
Men is van plan in de tweede helft van 2001 de lita te koppelen aan de euro.
EnglishI shall certainly be pressing the case when I visit Washington in the second half of May.
Ik zal daar zeker op aandringen tijdens mijn bezoek aan Washington half mei.
EnglishDuring the second half of 1996 the dialogue concentrated on the problem of drugs.
Tijdens het tweede deel van 1996 heeft de dialoog zich geconcentreerd op de drugsproblematiek.
EnglishIn the second half of August the WFP only received two donations.
In de tweede helft van augustus heeft het WVP slechts twee schenkingen ontvangen.
EnglishThis catalogue is scheduled to be presented by the Commission in the second half of 2007.
Het voorstel dient door de Commissie in het tweede halfjaar van 2007 te worden ingediend.
EnglishConversely, Europe's economy is heading towards a recovery in the second half of 1999.
De Europese economie daarentegen vertoont in het tweede semester van 1999 tekenen van herstel.
EnglishWell, I went to Rhode Island School of Design in the second half of the '60s to study architecture.
Ik ging naar de Rhode Island School of Design in de tweede helft van de jaren '60.
EnglishThis brings me, Mr President, to the second half of my speech.
Dan kom ik nu, mijnheer de Voorzitter, bij het tweede deel van mijn bijdrage.
EnglishWe expect this report to be ready at the beginning of the second half of this year.
Dit verslag zal naar wij verwachten aan het begin van de tweede helft van dit jaar beschikbaar zijn.
EnglishBecause enlargement remains a fundamental priority for the second half of our mandate.
De uitbreiding is namelijk nog steeds onze eerste prioriteit voor de tweede helft van ons mandaat.
EnglishAt the bottom right you see a robot performing a 360 degree flip in less than half a second.
Hoe kleiner je het maakt, hoe sneller je kan draaien. ~~~ Dat moet blijken uit deze video's.
EnglishGreat Western that he built to take care of the second half of that journey.
Dit is de S.S. ~~~ Great Western die hij bouwde om de tweede helft van die reis te verzorgen.
EnglishThe economic recovery, which started in the second half of 2003, has continued this year.
Het economisch herstel, dat in de tweede helft van 2003 is ingezet, is dit jaar blijven voortduren.
EnglishBut there's a really large second peak half a millisecond later, and I didn't know what that was.
Maar er is een grote tweede piek, een halve milliseconde later, en ik wist niet wat het was.
EnglishAs has already been mentioned, Austria will likewise have the Presidency in the second half of 1998.
Het is al gezegd: in de tweede helft van 1998 zal Oostenrijk het voorzitterschap overnemen.
EnglishHowever, I voted against the second half of paragraph 19.
Ik heb echter tegen het tweede deel van paragraaf 19 gestemd.
EnglishYou started with a statement: the culture of change in this second half of the legislature.
Uw uitgangspunt daarbij is het klimaat van verandering dat u wilt voor de tweede helft van deze zittingsperiode.

Synoniemen (Engels) voor "second half":

second half
English

Vergelijkbare vertalingen voor "second half" in Nederlands

half zelfstandig naamwoord
half bijvoeglijk naamwoord
Dutch
second zelfstandig naamwoord
second telwoord
Dutch
second name zelfstandig naamwoord
better half zelfstandig naamwoord