"seaweed" in het Nederlands

EN

"seaweed" - vertaling Nederlands

EN

seaweed {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. plantkunde
seaweed
The recommendation seeks to ensure that there is no confusion between processed Euchema seaweed - PES - and carrageenan.
Met de aanbeveling wil men vermijden dat verwerkt Eucheuma-wier en carrageen verwisseld worden.
But those who argue in favour of 407a with the name 'Processed Eucheuma seaweed ' do so because this is not a different product.
Maar degenen die opkomen voor 407a met de naam " verwerkt Euchema-wier ", doen dit omdat het een niet om een verschillend produkt gaat.
Like seaweed, and other things that are scary.
Voor zeewier bijvoorbeeld, en andere enge dingen.
Zeewier dat heen en weer drijft in het getij Hoe doe ik dit?
The critical groups here have included fishermen working in the sea and people who eat seaweed.
Onder de critici bevinden zich vissers die op deze zee vissen en mensen die zeewier eten.
seaweed
seaweed (ook: sea grass)
2. ander
seaweed (ook: alga)
Like seaweed, and other things that are scary.
Voor zeewier bijvoorbeeld, en andere enge dingen.
Zeewier dat heen en weer drijft in het getij Hoe doe ik dit?
The critical groups here have included fishermen working in the sea and people who eat seaweed.
Onder de critici bevinden zich vissers die op deze zee vissen en mensen die zeewier eten.

Voorbeeldzinnen voor "seaweed" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishMy last point is on the issue of Amendment No 6 and Carrageenan and Processed Eucheuma seaweed.
Mijn laatste punt betreft amendement 6 en carrageen en verwerkte eucheuma-alg.
EnglishThe critical groups here have included fishermen working in the sea and people who eat seaweed.
Onder de critici bevinden zich vissers die op deze zee vissen en mensen die zeewier eten.
EnglishNor are we out to force the Philippine seaweed farmers into economic distress and unemployment.
Wij willen de Filipijnse zeewierkwekers evenmin in het economisch ongeluk of de werkeloosheid storten.
EnglishI am thinking of the island of Mindanao, where 240, 000 families live off the production of this seaweed.
Ik denk aan het eiland Mindanao, waar 240.000 families van de productie van deze algen leven.
EnglishMr President, the point at issue here is the approval of a new seaweed-based additive called PES.
Mijnheer de Voorzitter, het gaat hier om de goedkeuring van een nieuw additief op basis van zeewier, VEW genaamd.
EnglishThe recommendation seeks to ensure that there is no confusion between processed Euchema seaweed - PES - and carrageenan.
Met de aanbeveling wil men vermijden dat verwerkt Eucheuma-wier en carrageen verwisseld worden.
EnglishLike seaweed, and other things that are scary.
Voor zeewier bijvoorbeeld, en andere enge dingen.
EnglishSeaweed, ebbing in the tide.
Zeewier dat heen en weer drijft in het getij Hoe doe ik dit?
EnglishThe coral reefs of the north coast of Jamaica have a few percent live coral cover and a lot of seaweed and slime.
De koraalriffen van de Jamaïcaanse noordkust hebben enkele procenten levende koraal dekking en heel veel zeewier en slijm.
EnglishIt is still cheese, and this is still seaweed.
EnglishBut those who argue in favour of 407a with the name 'Processed Eucheuma seaweed ' do so because this is not a different product.
Maar degenen die opkomen voor 407a met de naam " verwerkt Euchema-wier ", doen dit omdat het een niet om een verschillend produkt gaat.
EnglishFor instance, the difficulties in managing highly migratory species such as tuna are completely different from those for harvesting seaweed or some species of shellfish.
Zo levert het beheer van sterk migrerende vissoorten zoals tonijn volstrekt andere moeilijkheden op dan de oogst van zeewier of bepaalde soorten schaaldieren.
EnglishSo after we do that, we put it into a vacuum bag, add a little bit of seaweed, some spices, and we roll it, and this starts taking on the appearance of tuna.
Nadat we dat gedaan hebben, steken we hem in een vacuümzak, voegen een beetje zeewier toe, een beetje kruiden. ~~~ We rollen hem en hij neemt geleidelijk de vorm aan van tonijn.
EnglishUndisputed statistics clearly demonstrate, since the setting up of the Thorp plant, wholesale increases in the amount of nuclear materials found in concentrations in seaweed in Ireland.
Algemeen erkende statistische gegevens tonen over de hele lijn een duidelijke stijging aan van de concentraties van nucleair materiaal in het zeewier van de Ierse Zee.
English(Laughter) They buy these seaweed-based snacks there called Veggie Booty with Kale, which is for kids who come home and say, "Mom, mom, I want a snack that'll help prevent colon-rectal cancer."
(Gelach) Ze kopen daar van die snacks met zeewier die Veggie Booty met kool heten, voor kinderen die thuiskomen en zeggen: "Mam, mam, ik wil een tussendoortje dat darmkanker helpt voorkomen."