EN search
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

1. algemeen

search (ook: quest)
It cannot be denied that the search for a better life is part of human nature.
De zoektocht naar een beter bestaan is menselijk en dient te worden gerespecteerd.
And that set me on this panic driven search for the perfect language method.
En zo kwam ik tot een door paniek gedreven zoektocht naar de perfecte talenmethode.
That means the playful search for beauty was called the first activity of Man.
Dat betekent dat de speelse zoektocht naar schoonheid, de eerste activiteit van de mens is genoemd.
search
search (ook: investigation, quest)
A book's search for its readers is involved and mysterious.
De speurtocht van een boek naar zijn lezers gaat soms langs duistere, geheimzinnige wegen.
Furthermore, despite an extensive search by the SETI project, we haven't heard any alien television quiz shows.
En verder, ondanks een uitgebreide speurtocht van het SETI-project, hebben we nog geen enkele buitenaardse televisie quiz gehoord.
The Constitution fits into this process of searching for consensus in an open and fragmented reality.
Een Grondwet is een speurtocht naar een consensus, en dat binnen een open en gefragmenteerde orde.
search

2. IT

search
A search function where we can copy the data up to a searchable format and get it out in the world.
Een zoekfunctie waarmee we de gegevens in een doorzoekbaar formaat zetten en ze op de wereld loslaten.
Some countries accept that their databases can go out on the world, but what we really need is, of course, a search function.
Sommige landen aanvaarden dat hun databases de wereld bereiken, maar wat we echt nodig hebben is natuurlijk een zoekfunctie.
search

Synoniemen (Engels) voor "search":

search

Voorbeeldzinnen voor "search" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishAnd the dog can take a note, and I've got my own little search-and-rescue dog.
En de hond kan een notitie maken en zo heb ik mijn eigen kleine zoek-en-red hond.
EnglishAnyway, you can all enjoy it for yourselves -- hopefully that search will work.
Hoe dan ook, je kan het zelf ook eens gaan beluisteren -- hopelijk werkt dit.
EnglishThe course of justice is being obstructed in the search for certain missing persons.
De justitie wordt tegengewerkt bij het opsporen van sommige verdwenen personen.
EnglishI have strongly defended the European search and arrest warrant in this House.
Ik heb het Europees opsporings- en aanhoudingsbevel hier krachtig verdedigd.
EnglishThey shall be exempt from search, requisition, confiscation or expropriation.
Zij zijn vrijgesteld van huiszoeking, vordering, verbeurdverklaring of onteigening.
EnglishIn the first place, citizens can search for documents that are relevant to them.
Ten eerste omdat de burger dan de documenten kan uitkiezen die voor hem relevant zijn.
EnglishI would go on a hunger strike before I let them take away Google Book Search from me.
Ik zou eerder in hongerstaking gaan dan dat ik me Google Book Search laat afnemen.
EnglishFroogle lets you search shopping information, and Blogger lets you publish things.
Met Froogle kan je winkelinformatie opzoeken, en met Blogger kan je dingen publiceren.
EnglishAnd when I was seven years old, all of a sudden, a search party arrived at my home.
Toen ik zeven jaar oud was, kwam er opeens een zoekcommitee bij mij thuis.
EnglishWe as Europeans should therefore search our own hearts from time to time.
Wij moeten als Europeaan dus af en toe eens de hand in eigen boezem durven steken.
EnglishEvery single Google search you type is saved and sent to the criminals.
Alles wat je typt bij Google wordt opgeslagen en naar de criminelen gestuurd.
EnglishI am confident this report will be most helpful in the search for peace.
Dat verslag zal ongetwijfeld van groot nut zijn bij ons streven naar vrede.
EnglishYou can't see how different your search results are from anyone else's.
Je kunt niet zien hoeveel jouw zoekresultaten verschillen van die van iemand anders.
EnglishThe unit was on a search-and-destroy detail, had to blow up one of Charlie s supply bridges.
Zijn eenheid was op patrouille...... en moest een brug van de vijand opblazen.
EnglishHe, like Einstein, was in search of what we call a unified theory.
Hij was, zoals Einstein, op zoek naar wat we een "geünificeerde theorie" noemen.
EnglishSo, another random thing I do is the search for extraterrestrial intelligence, or SETI.
Nog een willekeurig ding dat ik doe, is het speuren naar buitenaards leven, ofwel SETI.
EnglishAnd Robin Li, CEO of Baidu, China's dominant search engine, was one of the recipients.
Robin Li, CEO van Baidu, de dominante search engine van China, was één van de gelauwerden.
EnglishAll our energy must be devoted to returning to the search for a political solution.
Wij moeten alles in het werk stellen om een politieke oplossing te vinden voor dit vraagstuk.
EnglishIf you search for the word "technology," it was not used until 1952.
Als je zoekt naar het woord "technologie" zul je het niet vinden voor 1952.
EnglishI have seen polar bears walking across very, very thin ice in search of food.
Ik heb ijsberen over zeer dun ijs zien lopen op zoek naar voedsel.