"seamen" in het Nederlands

EN

"seamen" - vertaling Nederlands

EN

seamen {meervoud}

volume_up
Nonetheless, in the case of the, seven seamen are being held, most of whom are Greek.
In het geval van de worden echter zeven zeelieden, voor het merendeel Grieken, vastgehouden.
In addition, more Mauritanian seamen will be taken on board EU ships in future.
Bovendien zullen wij in de toekomst meer Mauritaanse zeelieden inzetten op communautaire vaartuigen.
The sole and only victims of this unfortunate incident were the Greek and Filipino seamen.
De enige slachtoffers van dit ongelukkig voorval waren de Griekse en Filippijnse zeelieden.

Voorbeeldzinnen voor "seamen" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishNonetheless, in the case of the, seven seamen are being held, most of whom are Greek.
In het geval van de worden echter zeven zeelieden, voor het merendeel Grieken, vastgehouden.
EnglishIn addition, more Mauritanian seamen will be taken on board EU ships in future.
Bovendien zullen wij in de toekomst meer Mauritaanse zeelieden inzetten op communautaire vaartuigen.
EnglishThe sole and only victims of this unfortunate incident were the Greek and Filipino seamen.
De enige slachtoffers van dit ongelukkig voorval waren de Griekse en Filippijnse zeelieden.
EnglishThe objective is to increase their excessive profits by abolishing seamen's fundamental rights.
Het enige wat telt is meer winst en dat ten koste van de grondrechten van havenarbeiders.
EnglishThirdly, the social clause applicable to local seamen signed on by Community vessels.
Ten derde het toepassen van de sociale clausule op lokale zeelieden die op communautaire schepen aanmonsteren.
EnglishThese seamen have already been released and returned home.
Die zeelui zijn ondertussen vrijgelaten en zij zijn nu weer thuis.
EnglishI am referring to cooperation with seamen's unions.
Ik doel op de samenwerking met de vakorganisaties voor de scheepvaart.
EnglishIt is equally important to ensure an increased number of Senegalese seamen on board EU vessels.
Niet minder belangrijk is de verhoging van het percentage Senegalese zeelieden aan boord van EU-vaartuigen.
EnglishWe have presented a communication on seamen, on crews, on their preparation and training.
Wij hebben een mededeling gepresenteerd over het zeemansberoep, over de bemanning, over de opleiding en training.
EnglishThirty years ago he was leading the seamen's strike.
Dertig jaar geleden leidde hij een staking van zeelieden.
EnglishThis document is attempting to do something to improve safety for the lives of the seamen who work in ports.
In dit document wordt gevraagd om een verbetering van de veiligheid voor zeelieden die in de havens werken.
EnglishAll employees are covered, except for seamen.
Die richtlijn geldt voor alle werknemers, behalve zeelui.
EnglishI believe that the issue of maritime safety will not be over until we have talked about the seamen.
Ik ben van mening dat de veiligheid op zee alleen daadwerkelijk kan worden verbeterd als er meer rekening wordt gehouden met de zeelieden.
EnglishMany seamen are grandfathers and do not see their grandchildren because they are always at sea; fathers do not see their own children.
Veel zeelieden die grootvader zijn, zien hun kleinkinderen niet omdat ze altijd op zee zijn, en ouders zien hun kinderen niet.
EnglishLet us take a closer look at accidents involving bulk carriers: 146 accidents in the last ten years, in which 780 seamen drowned.
Laten we de ongevallen met bulkcarriers eens nader beschouwen: 146 ongevallen in de laatste tien jaar, waarbij 780 zeelui verdronken.
EnglishInstead it would be more useful to create conditions, through tax and contributions concessions, which make it competitive to take on European seamen.
Door een verlichting van de bijdragen en belastingen kan men de Europese scheepvaart opnieuw concurrerend maken.
EnglishThis initiative is intended to update, clarify and streamline rules for granting visas to seamen in transit.
Dit initiatief beoogt de regelgeving voor het verlenen van visa aan de grens voor transiterende zeelieden te actualiseren, verduidelijken en vereenvoudigen.
EnglishBut it is really the same thing: the economy is in Europe, but the ships sail elsewhere, crewed by non-European seamen.
In werkelijkheid komt dit echter op hetzelfde neer: de economie is in de handen van Europa, maar de schepen varen elders met nietEuropese bemanning.
EnglishThe risks of accidents and pollution are too great, to say nothing of shipboard working conditions and the wages of the seamen.
Het risico van ongelukken en vervuiling is te groot, en dan heb ik het nog niet eens over de werkomstandigheden en de lonen van de zeelieden.
EnglishUnder the guise of competition, ship owners are now trying to extend the exploitation of seamen from the seagoing context to the ports.
Rederijen proberen nu onder het valse voorwendsel van concurrentie de uitbuiting van zeelieden uit te breiden van de zeevaart naar havens.