EN

seal {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. algemeen
seal (ook: bull)
Dit is een replica van een van de zegels.
So as I showed you, they're usually found on these seals that are very, very tiny.
Ik liet al zien dat ze meestal op deze zegels staan, die heel erg klein zijn.
The symbols are most commonly found on seals.
De symbolen komen vooral voor op zegels.
seal (ook: mark)
Dit is een replica van een van de zegels.
So as I showed you, they're usually found on these seals that are very, very tiny.
Ik liet al zien dat ze meestal op deze zegels staan, die heel erg klein zijn.
The symbols are most commonly found on seals.
De symbolen komen vooral voor op zegels.
2. dierkunde
And this bear swam out to that seal -- 800 lb. bearded seal -- grabbed it, swam back and ate it.
Deze beer zwom naar de zeehond -- een baardrob van 350 kilo -- pakte hem, zwom terug en at hem op.
And they're not like the harbor seals that you have here.
Ze zijn niet zoals de gewone zeehond die je hier vindt.
We must try to protect, safeguard and conserve dolphins, whales and seals.
We moeten proberen de dolfijnen, walvissen en zeehonden te beschermen en hun populaties in stand te houden.
seal (ook: sea dog)
It is not always just whales and seals which the public wants protected, and which attract, without doubt, greater attention from them.
Het gaat niet altijd over walvissen en robben die beschermd moeten worden en die ongetwijfeld meer in de belangstelling staan.

Voorbeeldzinnen voor "seal" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishMr President, I would first like to express regret for the fact that Mr Seal has not been present.
Mijnheer de Voorzitter, allereerst betreur ik dat collega Seal niet aanwezig is.
EnglishI believe we should set the seal on this point at tomorrow's vote.
Ik denk dat dit een beslissend punt moet zijn bij de stemming van morgen.
EnglishAnd we sit down, and that's when Goran said to me, "This is a good seal, ya.
We gaan zitten, en op dat moment zegt Goran: "Dit is een goeie.
EnglishIf they bite you, it's because they think you're a fat little seal.
Als ze je bijten, is dat omdat ze je aanzien voor 'n mollig zeehondje.
EnglishIn our opinion, the rapporteur's arguments are convincing and we will give them our seal of approval.
Wij vinden de argumenten van de rapporteur overtuigend en zullen daarmee instemmen.
EnglishSo we come around the cove in our little Zodiac boat, and there's this monstrous leopard seal.
Dus we gaan rond de baai in onze kleine Zodiakboot, en daar is een reusachtig zeeluipaard.
EnglishMy first request to you is that the Council sign, seal and deliver this very quickly.
Daarom verzoek ik u ervoor te zorgen dat dit zo spoedig mogelijk in de Raad in kannen en kruiken komt.
EnglishCompetition has made flying cheaper, and Mr Seal points this out in his explanatory statement.
Concurrentie heeft het vliegen goedkoper gemaakt en dat schrijft Seal ook in zijn toelichting.
EnglishI am sure that Mr Seal and his colleagues have noted this position.
Dit is de heer Seal en zijn collega's ongetwijfeld niet ontgaan.
EnglishToday, the seal is set on an agreement promoting development.
Vandaag wordt een pact gesloten tot bevordering van de ontwikkeling.
EnglishAnd this bear swam out to that seal -- 800 lb. bearded seal -- grabbed it, swam back and ate it.
Deze beer zwom naar de zeehond -- een baardrob van 350 kilo -- pakte hem, zwom terug en at hem op.
EnglishFor example, the dark blue shows you where the elephant seal moved in the north Pacific.
Bijvoorbeeld, de donkerblauwe laat je zien waar de zeeolifant zich verplaatste in de noordelijke Stille Oceaan.
EnglishBe that as it may, this report sets the seal on the task.
Hoe het ook zij, dit verslag geeft een totaalvisie van de taak.
EnglishI do not completely share the view of my colleague, Barry Seal.
Ik ben het hierover niet helemaal eens met Barry Seal.
EnglishIn this way, a seal of accessibility can be obtained.
Hiermee kan een waarmerk van toegankelijkheid worden verkregen.
EnglishThey set their seal of approval on the presidency, and a large headline read, 'Passed with great credit '.
Ze gaven een oordeel over het Zweedse voorzitterschap en er stond een grote kop boven: " Zeer goed. "
EnglishAll the leopard seal was doing -- it's just biting a balloon.
Wat het zeeluipaard doet -- is in een ballon bijten.
EnglishLawrence during harp seal season.
Dit is een luchtfoto die ik gemaakt heb, die de Golf van St. ~~~ Lawrence laat zien tijdens het zeehondenseizoen.
EnglishAnd so this leopard seal grabbed another penguin, came under the boat, the Zodiac, starting hitting the hull of the boat.
Dus het zeeluipaard pakt de volgende pinguïn, komt onder de boot, en begint ons te rammen.
EnglishThe penguin doesn't know it's cute, and the leopard seal doesn't know it's kind of big and monstrous.
De pinguïn weet niet dat hij er lief uitziet. ~~~ En het zeeluipaard weet niet dat hij groot en monsterachtig is.

Synoniemen (Engels) voor "seal":

seal
sealed
elephant seal