"to sculpt" in het Nederlands

EN

"to sculpt" - vertaling Nederlands

EN

to sculpt {werkwoord}

volume_up
We see the result, the traces, if you like, of the Bacillus pasteurii being harnessed to sculpt the desert into these habitable environments.
We zien het resultaat, de sporen, zo je wil, van de Bacillus pasteurii, in het gareel om van de woestijn deze bewoonbare omgevingen te boetseren.
And after I've actually sculpted them, I have to paint them.
Nadat ik ze gevormd heb, moet ik ze beschilderen.
That every car you see out there is sculpted by hand.
Wist je dat elke auto die je ziet met de hand gevormd werd?
You're actually sculpting a human being here.
Je vormt hier eigenlijk een menselijk wezen.

Voorbeeldzinnen voor "to sculpt" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThen I thought, okay, let me sculpt that. ~~~ Then, again, that becomes an object.
Ik dacht: "laat ik dat modelleren" Dat wordt ook een object.
EnglishBecause, as a visual artist, if I'm seeing this and I'm seeing that -- but how to sculpt this, you know?
Hoe kan ik in visuele kunst, wat ik zie, modelleren tot een sculptuur?
EnglishImagine if a group of sculptors could be inside of a lattice of atoms and sculpt with their material.
Stel je voor dat een groep beeldhouwers in een rooster van atomen zit en boetseert met het materiaal.
EnglishIf we sculpt this, this has two reference points.
Als we dit modelleren heeft het twee referentiepunten.
EnglishSo, I just started doing this work to inquire further about how to sculpt the space between this object and there.
Ik ben met dit werk begonnen om verder te onderzoeken hoe je de ruimte tussen dit object en daar kunt modelleren.
EnglishWe see the result, the traces, if you like, of the Bacillus pasteurii being harnessed to sculpt the desert into these habitable environments.
We zien het resultaat, de sporen, zo je wil, van de Bacillus pasteurii, in het gareel om van de woestijn deze bewoonbare omgevingen te boetseren.
EnglishThey are forced to preempt their physical growth and to sculpt their muscle mass prematurely from a tender age as part of the forced development of the bionic champions of the future.
Zij worden vanaf jonge leeftijd gedwongen hun fysieke groei te bevorderen en hun spiermassa voortijdig te ontwikkelen zodat toekomstige bionische kampioenen gekweekt kunnen worden.