"Scotch" in het Nederlands

EN

"Scotch" - vertaling Nederlands

EN

Scotch {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Scotch
volume_up
Schotse whisky {de}
As a supporter of Scotch whisky, I want to focus on that.
Als liefhebber van Schotse whisky wil ik mij op dat punt toespitsen.
Thirdly, I raise the problem faced by Scotch whisky.
Ten derde wijs ik op het probleem van de Schotse whisky.
During the recent EU-India Summit, the issue of trade barriers to Scotch whisky was raised.
Tijdens de recente Top EU-India is het vraagstuk van de handelsbarrières voor Schotse whisky aan de orde gesteld.

Voorbeeldzinnen voor "Scotch" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishPerhaps I am a little prejudiced, representing as I do almost all the Scotch whisky in the world.
Dat whisky als een gevaarlijke stof moet worden aangemerkt, wil er bij mij niet in.
EnglishThe well established description of Scotch beef should continue to be used.
De sedert lang gevestigde omschrijving van Schots rundvlees zou ook in de toekomst moeten worden gebruikt.
EnglishAs a supporter of Scotch whisky, I want to focus on that.
Als liefhebber van Schotse whisky wil ik mij op dat punt toespitsen.
EnglishDuring the recent EU-India Summit, the issue of trade barriers to Scotch whisky was raised.
Tijdens de recente Top EU-India is het vraagstuk van de handelsbarrières voor Schotse whisky aan de orde gesteld.
EnglishMr President, I want to raise a point of order on a very serious matter dealing with Scotch whisky.
Mijnheer de Voorzitter, Ik heb een motie van orde over een kwestie van groot belang, namelijk Schotse whisky.
EnglishI thoroughly agree with that, so long as it is washed down with copious quantities of Scotch whisky.
Ik ben het daar volkomen mee eens, mits die kabeljauw wordt weggespoeld met royale hoeveelheden Schotse whisky.
EnglishThirdly, I raise the problem faced by Scotch whisky.
Ten derde wijs ik op het probleem van de Schotse whisky.
EnglishWould you get him a double of your cheapest scotch?
Wilt u van de goedkoopste whisky hem 'n dubbele geven?
EnglishScotch tape came out of this program, as well as Art Fry developed sticky notes from during his personal time for 3M.
Scotch tape is een resultaat van dit programma, net zoals Art Fry de PostIt ontwikkelde gedurende zijn persoonlijke tijd voor 3M.
EnglishTheir explanation was simply that Scotch whisky is a rich industry and therefore does not require any subsidy.
De simpele verklaring van de Commissie was dat de Schotse whiskyindustrie een rijke industrie is en dat die dus geen subsidie nodig heeft.
EnglishI am glad to report that the Scotch Whisky Association has reached a consensual settlement of that difficult question for the time being.
Ik kan u meedelen dat de Scotch Whisky Association dit moeilijke vraagstuk voorlopig op een voor alle partijen aanvaardbare wijze heeft geregeld.
EnglishSo one approach we’re taking is to try to design drugs that function like molecular Scotch tape, to hold the protein into its proper shape.
Een aanpak is om te proberen om medicijnen te ontwikkelen Die werken als moleculaire Scotch tape, om ervoor te zorgen dat het eiwit zijn juiste vorm behoudt.
English. – In answer, Dr Paisley, I am of course aware of the extraordinary and unique work that has been done on the Scotch-Irish language.
- Mijn antwoord op uw vraag, mijnheer Paisley is dat ik natuurlijk op de hoogte ben van het buitengewone en unieke werk dat is verricht met betrekking tot de Schots-Ierse taal.
EnglishMr President, on the last occasion we met I raised a question about the Scotch whisky industry which was of considerable public concern.
- Mijnheer de Voorzitter, de laatste keer dat wij bijeen waren heb ik een kwestie naar voren gebracht met betrekking tot de Schotse whisky-industrie waarover nogal wat commotie was ontstaan.
EnglishFor example, the Commission recently announced an arbitrary cut in export refunds which will cost the Scotch whisky industry around EUR 32 million a year.
Zo heeft de Commissie onlang een arbitraire bezuiniging aangekondigd op de uitvoerrestituties waardoor de Schotse whiskyindustrie ongeveer 32 miljoen euro per jaar misloopt.
EnglishScotch whisky - especially malt whisky, which is the best - requires water extraction which is used in some quantity and then returned to the water stream.
Voor Schotse whisky - met name malt whisky, wat de beste whisky is - wordt water gewonnen dat voor een deel wordt gebruikt en vervolgens weer wordt teruggevoerd naar de bron.
EnglishDuring the short time I have in which to speak, I should like to try to scotch some of the flourishing myths which exist with regard to the ozone issue.
In mijn beperkte spreektijd wil ik proberen enkele van de bestaande en bloeiende mythes over het ozonprobleem te ontkrachten, in het bijzonder wat de situatie in Zuid-Europa betreft.
EnglishDo not trespass on my concerns, because I have a concern on this and on the issue of the Scotch-Ulster language and the extraordinary revival of this language.
Ik verzoek u mijn betrokkenheid niet te betwisten, want ik hecht wel degelijk belang aan deze zaak en aan de kwestie rond het Iers-Schots en de buitengewone opleving van deze taal.
EnglishIt is well known, for example, that the Scotch whisky industry depends heavily on rail freight to get malt scotch and blended scotch into the European market.
Het is bijvoorbeeld een gegeven dat de Schotse whiskybranche in hoge mate afhankelijk is van spoorwegtransport voor de export van malt whisky en blended whisky naar de Europese markt.
EnglishAllow me also to say to Mr Bowe that, in common with my Scottish colleague, he need have no pangs of conscience about continuing to enjoy a glass of Scotch whisky now and again.
Mijnheer Bowe en mijn Schotse medewerker kan ik alvast geruststellen: zij zullen met een gerust geweten af en toe van een glas Schotse whisky kunnen blijven genieten!