EN

scores {meervoud}

volume_up
And we forget that most of the time we're checking Boston Red Sox scores.
En we vergeten dat we meestal slechts de scores van de Boston Red Sox nagaan.
I have further results, which are almost unbelievable, of scores which go up with time.
Ik heb verdere resultaten, die bijna niet te geloven zijn, van scores die omhoog gaan met de tijd.
De scores zijn laag voor liberalen.
NL

scores {meervoud}

volume_up
scores (ook: standen)
En we vergeten dat we meestal slechts de scores van de Boston Red Sox nagaan.
And we forget that most of the time we're checking Boston Red Sox scores.
Ik heb verdere resultaten, die bijna niet te geloven zijn, van scores die omhoog gaan met de tijd.
I have further results, which are almost unbelievable, of scores which go up with time.
For liberals, the scores are very low.

Voorbeeldzinnen voor "scores" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWould you like to go for double jeopardy where the scores can really change?
Wil je gaan voor een dubbel gevaar waar uitkomsten echt kunnen veranderen?
EnglishAnd we forget that most of the time we're checking Boston Red Sox scores.
En we vergeten dat we meestal slechts de scores van de Boston Red Sox nagaan.
EnglishThe accession conditions cannot be used in order to settle bilateral scores.
De toetredingsvoorwaarden mogen niet worden gebruikt om bilaterale rekeningen te vereffenen.
EnglishIn that way, the elections may not be about settling scores, but instead about giving a mandate.
Zo wordt er met de verkiezingen straks niet afgerekend, maar een mandaat gegeven.
EnglishI then indicated why the Commission proposal was unsatisfactory on a number of scores.
Ik heb toen aangegeven waarom het voorstel van de Commissie op een aantal punten niet voldeed.
EnglishBut if it only scores an own goal, it would be better to leave it out.
Als die zichzelf echter tegenwerkt, kan hij beter weggelaten worden.
EnglishWhen a country starts functioning as a constitutional state again, it must also settle old scores.
Bij een opnieuw functionerende rechtsstaat behoort ook de afrekening met het verleden.
EnglishI have further results, which are almost unbelievable, of scores which go up with time.
Ik heb verdere resultaten, die bijna niet te geloven zijn, van scores die omhoog gaan met de tijd.
EnglishOn her behalf, I want to begin by thanking Mrs Echerer on a number of scores.
Ik wil om te beginnen mevrouw Echerer namens de schaduwrapporteur bedanken voor een groot aantal zaken.
EnglishIf you test them, all four will get the same scores in whatever you ask them.
Indien je hen zou testen, dan zouden ze alle vier dezelfde score halen op gelijk wat je hen zou vragen.
EnglishMy group prefers the Commission text to the rapporteur's amendments on a number of scores.
Op enkele punten prefereert mijn fractie de Commissietekst boven de amendementen van de rapporteur.
EnglishThey don't have the test scores, and there's a whole thing of trying to block the data.
Ze hebben geen toegang tot de resultaten en er wordt veel gedaan om toegang tot de gegevens te blokkeren.
EnglishTens of people have been murdered; scores of people have been injured.
Er zijn tientallen doden en talrijke gewonden gevallen.
EnglishI wanted more and better proposals on a number of scores.
Ik had meer gewild en ik had het op een aantal punten beter gewild.
EnglishAnd no – hundreds of thousands have not been killed since the war, some scores of thousands have been.
En nee, er zijn sinds de oorlog geen honderdduizenden Irakezen omgekomen, wel enkele tienduizenden.
EnglishWinchell, with a touchdown reception, scores the Mojo touchdown.!
Winchell met een vangbal, scoort een mojo touchdown.
EnglishThis is not the time for recrimination, confrontation or settling old scores.
Dit is niet het moment om wederzijdse beschuldigingen te uiten, confrontaties aan te gaan of oude rekeningen te vereffenen.
EnglishOn his scores of trips, the President should not have just preached, but actually listened.
De voorzitter van de Commissie had op zijn talloze reizen niet alleen preken moeten afsteken, maar werkelijk moeten luisteren.
EnglishThere is no golden-goal rule in the European Union, whereby someone scores a goal and the game is over.
Er bestaat in de Europese Unie geen -regel: iemand heeft een doelpunt gemaakt en daarmee is de wedstrijd afgelopen.
EnglishMy worry on both scores is that very often you do not achieve your objective, you simply muddle your objectives.
Mijn zorg is in beide gevallen dat men heel vaak het doel niet bereikt, maar slechts de doelen vertroebelt.