"school report" in het Nederlands

EN

"school report" - vertaling Nederlands

EN

school report {zelfstandig naamwoord}

volume_up
school report (ook: report card)
As a school report might say, all in all, so far so good.
Zoals op een schoolrapport zou kunnen staan: in het algemeen gaat het tot dusver goed.
First of all, Karl von Wogau's report is not a school report card on the progress of the Member States ' economic policies.
In de eerste plaats is het verslag van Karl von Wogau geen schoolrapport over de toestand van het economisch beleid in de lidstaten.

Voorbeeldzinnen voor "school report" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAs a school report might say, all in all, so far so good.
Zoals op een schoolrapport zou kunnen staan: in het algemeen gaat het tot dusver goed.
EnglishAnd when she was eight, last year, she was doing a report for school or she had some homework about frogs.
Toen ze vorig jaar acht was moest ze een rapport schrijven voor school of ze had wat huiswerk over kikkers.
EnglishFirst of all, Karl von Wogau's report is not a school report card on the progress of the Member States ' economic policies.
In de eerste plaats is het verslag van Karl von Wogau geen schoolrapport over de toestand van het economisch beleid in de lidstaten.
EnglishIt is also for this reason that I would urge Parliament most strongly to support the report on school milk, because there is every reason to do so.
Het is ook om die reden dat ik het Parlement van harte oproep om het verslag over schoolmelk te steunen, want daar is alle aanleiding toe.

Vergelijkbare vertalingen voor "school report" in Nederlands

school zelfstandig naamwoord
report zelfstandig naamwoord
to report werkwoord