"scheme of things" in het Nederlands

EN

"scheme of things" - vertaling Nederlands

EN

scheme of things {zelfstandig naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "scheme of things" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt makes no difference if we cut out the bridges to Alaska in the overall scheme of things.
Het maakt niet uit of we de brug naar Alaska schrappen, in het grotere geheel.
EnglishYou must understand that we are retaining the present scheme of things.
Voor alle duidelijkheid wil ik erop wijzen dat we de huidige lijn blijven vasthouden.
EnglishMadam President, this report is, of course, of little importance in the broad political scheme of things.
Mevrouw de Voorzitter, in het grote politieke geheel is dit verslag slechts een bagatel.
EnglishWhether the person involved is Dutch or of any other nationality is of little relevance in the great scheme of things.
Als het nu over een Nederlander of iemand anders gaat heeft eigenlijk in deze weinig belang.
EnglishThe sum of EUR 11.5 million may be a small amount in the grander scheme of things, but it is still a lot of money.
11.5 miljoen euro mag dan wel een klein bedrag zijn in vergelijking met de algemene uitgaven, maar het is nog steeds een hoop geld.
EnglishPeople know that the European project is necessary and important, but they are at a loss as to how they fit into the scheme of things.
De burgers weten dat het Europese project noodzakelijk en belangrijk is, maar zij hebben geen idee wat hun plaats daarin is.
EnglishAnd the one who is happy, even for a slapstick joke, accepts himself and also the scheme of things in which one finds oneself.
En degene die gelukkig is, ook al is het maar om een slapstick grap, accepteert zichzelf en ook het grote geheel waarin hij zich bevindt.
EnglishAnd no, I don't know how it works into the whole puzzling scheme of things, but obviously I know a coded message when I see one.
... op de geboortedag van het kindeke Jezus! ~~~ Nee, ik weet niet hoe het precies past... ~~~ ... in het mysterieuze complot, maar wel... ~~~ ...
EnglishUnder the current scheme of things, manufacturers of plant protection agents are required to guarantee that their products meet the prescribed safety standards.
Volgens het huidige concept zijn producenten van gewasbestrijdingsmiddelen verplicht om te waarborgen dat hun producten aan de voorgeschreven veiligheidsnormen voldoen.
EnglishI have to say that I fail to see either why it is that some apparently find that impossible to swallow, or why this whole scheme of things is again being called into question.
Het is voor mij onbegrijpelijk dat dit alles nu nogmaals ter discussie wordt gesteld, omdat sommigen zich kennelijk niet bij dit besluit kunnen neerleggen.
EnglishThis sector, which may, in the overall scheme of things, seem a rather marginal one, does however play a crucial role in the balance of the economic and social fabric of our coastal regions.
Deze sector, die vanuit globaal oogpunt vrij marginaal mag lijken, speelt een belangrijke rol in het evenwicht van de economische en sociale structuur van onze maritieme kustzones.

Vergelijkbare vertalingen voor "scheme of things" in Nederlands

of voorzetsel
things zelfstandig naamwoord
scheme zelfstandig naamwoord
running of things zelfstandig naamwoord
to run ahead of things