"scanty" in het Nederlands

EN

"scanty" - vertaling Nederlands

EN

scanty {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
scanty (ook: few, little)
For these regions, which have the scantiest means of defence, the disappearance of the banana would be like the disappearance of dairy cows in Holland.
Ik zeg dit omdat het verdwijnen van de bananenteelt voor deze gebieden, die heel weinig verdedigingsmiddelen hebben, zowat hetzelfde zou zijn als het verdwijnen van de melkkoeien voor Nederland.
scanty (ook: rare, scant, scarce)

Voorbeeldzinnen voor "scanty" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIf you log on to ICANN's own home page, you find only scanty details of what has actually happened.
Wie de homepage van de ICANN bezoekt, krijgt alleen maar summiere mededelingen over wat er eigenlijk heeft plaatsgevonden.
EnglishWe have evidence that there is scanty scientific foundation for the use of growth hormones to fatten up animals.
We hebben bewijzen dat wetenschappelijke gronden hebben moeten wijken toen het gebruik van groeihormonen bij dieren werd onderzocht.
EnglishThis is a subject which has, up till now, been given scanty attention, but now Mr Wolf has produced a very interesting report on the subject.
Het debat hierover is tot nu toe veel te beperkt geweest, maar nu heeft de heer Wolf een zeer interessant verslag over dit onderwerp opgesteld.

Synoniemen (Engels) voor "scanty":

scanty
scantiness