"scanner" in het Nederlands

EN

"scanner" - vertaling Nederlands

NL
NL
NL

"scanner" - vertaling Engels

EN

scanner {zelfstandig naamwoord}

volume_up
The data may be retrieved at any time by means of a scanner.
Deze gegevens kunnen op elk gewenst moment met behulp van een scanner worden afgelezen.
This is a data set that was captured using a CT scanner.
Dit is een dataset die werd geregistreerd met behulp van een CT-scanner.
. ~~~ It's a bit like a CT scanner in a hospital.
Het werkt zoals een CT-scanner in een ziekenhuis.
NL

scanner {de}

volume_up
1. algemeen
scanner
Deze gegevens kunnen op elk gewenst moment met behulp van een scanner worden afgelezen.
The data may be retrieved at any time by means of a scanner.
Dit is een dataset die werd geregistreerd met behulp van een CT-scanner.
This is a data set that was captured using a CT scanner.
Het werkt zoals een CT-scanner in een ziekenhuis.
. ~~~ It's a bit like a CT scanner in a hospital.
2. "grafisch"

Voorbeeldzinnen voor "scanner" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishNow I'm going to review a study that I did, which was jazz in an fMRI scanner.
Nu ga ik een studie laten zien namelijk 'Jazz in een fMRI-scanner'.
EnglishSo this robot is actually equipped with a camera and a laser rangefinder, laser scanner.
Deze robot is uitgerust met een camera een een optische afstandsmeter, een laserscanner.
EnglishThe data may be retrieved at any time by means of a scanner.
Deze gegevens kunnen op elk gewenst moment met behulp van een scanner worden afgelezen.
EnglishThis is a short video of how we actually do this in a scanner.
Dit is een korte video van hoe we het eigenlijk doen in een scanner.
EnglishThis is a data set that was captured using a CT scanner.
Dit is een dataset die werd geregistreerd met behulp van een CT-scanner.
EnglishThere is an obvious need for at least one cargo scanner.
Wat hier uiteraard nodig zou zijn, is in ieder geval één vrachtscanner.
EnglishSo I could present things to him while he's in the scanner.
Dus kon ik, terwijl hij in de scanner zat, hem allerlei laten zien.
English. ~~~ It's a bit like a CT scanner in a hospital.
Het werkt zoals een CT-scanner in een ziekenhuis.
EnglishAs you see here, we had to develop a special rig to bring the scanner up close and personal.
Zoals je hier ziet, moesten we een speciaal tuig ontwikkelen om de scanner er persoonlijk dichtbij te brengen.
EnglishAnd if you can hit that lower-right sound icon, that's an example of what was recorded in the scanner.
Dat geluidspictogram rechts vanonder. ~~~ Dat is een voorbeeld van wat werd opgenomen in de scanner.
EnglishNow when you're in an fMRI scanner, you're in a big magnet that's aligning your molecules in certain areas.
In een fMRI-scanner lig je in een grote magneet die je moleculen in bepaalde gebieden een richting geeft.
EnglishThey get people into a fMRI scanner, and while they're lying there, through a tube, they get to sip wine.
Ze leggen mensen in een FMRI scanner, en terwijl ze daar liggen, krijgen ze door een buisje wijn te proeven.
EnglishHere's the scanner going through, scanning the wound.
Hier is de scanner bezig met het scannen van de wond.
EnglishHe put a dodo leg bones on a scanner with a ruler.
Hij heeft een dodopoot gescanned -- met een lineaal.
EnglishSo, I have to use a 1980s drum scanner, which was designed in the days when everyone shot photographs on film.
Ik gebruik een drumscanner uit de jaren tachtig, ontworpen in de tijd dat iedereen nog fotografeerde op film.
EnglishCL: That was recorded in the scanner, by the way.
CL: Het is tussen haakjes opgenomen in de scanner.
EnglishScanner imaging has confirmed the dark planet dead.
Volgens de scanners is de donkere planeet dood.
EnglishHeard on the scanner they spotted the white boy.
EnglishWhat I and my colleagues did was put 32 people, who were madly in love, into a functional MRI brain scanner.
Wat ik en mijn collega's gedaan hebben is 32 mensen, die erg verliefd zijn, in een functionele MRI breinscanner geplaatst.
English(Video) CL: That's Emmanuel in the scanner.

Synoniemen (Engels) voor "scanner":

scanner
image scanner