EN

scandalous {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
This type of content is scandalous and offensive to millions of Poles.
Dit soort uitlatingen is schandalig en beledigend voor miljoenen Polen.
The treatment of journalists and authors in Belarus is scandalous.
Het is schandalig zoals journalisten en schrijvers in Wit-Rusland worden behandeld.
Furthermore, the current global media campaign against Yugoslavia is quite simply scandalous.
De huidige wereldwijde mediacampagne tegen Joegoslavië is overigens gewoonweg schandalig.

Voorbeeldzinnen voor "scandalous" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe behaviour of the Council in the field of energy has been simply scandalous.
Het gedrag van de Raad op het gebied van energie is ronduit schandalig geweest.
EnglishIt is nothing short of scandalous that the Europol Convention is not ratified.
Het is gewoonweg schandelijk dat de Europol-Conventie niet wordt geratificeerd.
EnglishNot a word about the scandalous policy of American domination in the Balkans.
Geen woord over de schandalige politiek van Amerikaanse overheersing op de Balkan.
EnglishHowever, I think that what the Commission has just told me is absolutely scandalous.
Maar wat de Commissie mij zopas heeft meegedeeld vind ik eerlijk gezegd schandelijk.
EnglishIn April 1999, this Parliament found out about this scandalous state of affairs.
Dit Parlement is er in april 1999 achtergekomen wat deze schandalige stand van zaken was.
EnglishMr President, it is scandalous that President Bush is boycotting the Kyoto Protocol.
Voorzitter, het is schandalig dat president Bush het Kyoto-protocol boycot.
EnglishI agree with the previous speaker, Mr Pomés Ruiz, who said that it is scandalous.
Ik ben het eens met de vorige spreker, de heer Pomés Ruiz, die zei dat het schandalig is.
EnglishIt is equally scandalous to make a fortune from manufacturing and trafficking weapons.
Maar zich verrijken met de productie en verkoop van wapens is dat evenzeer.
EnglishI find it absolutely scandalous that Members of Parliament can stoop to such methods.
Ik vind het een grof schandaal wanneer een parlementslid dergelijke methodes gebruikt!
EnglishEven the conclusion of the agreement on this pipeline was nothing short of scandalous.
Het afsluiten van de overeenkomst over deze pijpleiding was al een schandaal op zich.
EnglishI no longer know whether I should say that this is scandalous; it has become customary.
Ik weet niet meer of ik dit schandalig moet noemen, het is regel geworden.
EnglishBut it is scandalous how health, even that of future generations, is placed at risk.
Het is schandelijk dat men de gezondheid, ook van de komende generaties, op het spel zet.
EnglishI also wish my negative vote to underline this scandalous situation!
Ook die schandelijke handelwijze wil ik met mijn neenstem aan de kaak stellen.
EnglishThis is such a scandalous contradiction that I prefer to leave you to judge it.
Dat verschil is zo schandalig groot dat ik het graag aan uzelf overlaat, hierover te oordelen.
EnglishMr Foreign Minister, it is scandalous how this process has developed.
Mijnheer de minister, de manier waarop dat in zijn werk is gegaan, was een schandaal!
EnglishIt is all the more scandalous as the currency rate will be fixed henceforth.
Op de echte vraag wordt niet ingegaan, namelijk: een eenheidsmunt voor wie en met welk doel?
EnglishIt is absolutely scandalous that radiation protection is not a key action.
Het is een regelrecht schandaal dat de bescherming tegen straling geen hoofdactiviteit is.
EnglishThe treatment of journalists and authors in Belarus is scandalous.
Het is schandalig zoals journalisten en schrijvers in Wit-Rusland worden behandeld.
EnglishMr President, Mr Haarder has described the tragedy of the Prestige as scandalous.
Mijnheer de Voorzitter, minister Haarder heeft gezegd dat de ramp met de Prestige een schande is.
EnglishIt is actually scandalous that these are not available in time for our debate.
Het is echt te gek voor woorden dat we een document behandelen zonder de amendementen te kennen.

Synoniemen (Engels) voor "scandalous":

scandalous
scandal
Watergate scandal
English