"scam" in het Nederlands

EN

"scam" - vertaling Nederlands

EN

scam {zelfstandig naamwoord}

volume_up
The latest scam is basically establishing so-called holiday clubs.
De nieuwste vorm van zwendel heeft vooral te maken met de oprichting van zogenoemde vakantieclubs.
The EU will maintain nothing, so this is a scam.
De EU doet niets aan onderhoud, dus het gaat om ordinaire zwendel.
These scams hop from country to country, taking advantage of our divergent legal systems to escape justice.
Deze zwendel verplaatst zich van land tot land en maakt gebruik van het feit dat onze rechtsstelsels onderling verschillen om vervolging te ontlopen.

Voorbeeldzinnen voor "scam" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI am thinking of the Transnuklear affair and the scam over the smuggling of nuclear waste.
Ik denk aan de affaire Transnuclear met de grootste smokkel van nucleair afval.
EnglishAnd he seemed to be involved in some sort of homosexual men's room scam.
En hij lijkt betrokken te zijn met een homoseksueel schandaal.
EnglishThe latest scam is basically establishing so-called holiday clubs.
De nieuwste vorm van zwendel heeft vooral te maken met de oprichting van zogenoemde vakantieclubs.
EnglishThe EU will maintain nothing, so this is a scam.
De EU doet niets aan onderhoud, dus het gaat om ordinaire zwendel.
EnglishThe second half of this scam is to declare ‘ zero catch’, so there are no EU contributions to the country in question, and deprivation becomes acute.
Deel twee van deze zwendel bestaat uit het opgeven van een " nulvangst ", zodat er geen sprake is van EU-bijdragen aan het land in kwestie en daar acuut problemen ontstaan.
EnglishIn the report 'The Great EU Sugar Scam ', published last week, Oxfam International shows how Europe's subsidies undermine local African sugar sales.
In het vorige week gepubliceerde rapport " The Great EU Sugar Scam " laat Oxfam International zien hoe Europa met subsidies de plaatselijke Afrikaanse afzet van suiker ondergraaft.

Synoniemen (Engels) voor "scam":

scam
English