EN

says {werkwoord}

volume_up
says
volume_up
zegt {ww.} (zeggen, 3e pers. ev.)
Does she not see a contradiction between what she says and what the Treaty says?
Ziet zij geen tegenstelling tussen wat zij zegt en wat het Verdrag zegt?
She says, "Ma, you got to look!" Now, when this kid says I got to look, you know.
Ze zegt: "Ma, kijk nu!" ~~~ Als kinderen zeggen dat ik moet kijken, dan weet je het.
It is not a question here of the presidency's view but of what the Council says.
Het gaat hier niet om de mening van het voorzitterschap maar om wat de Raad zegt.

Voorbeeldzinnen voor "says" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt says in the Minutes that I asked for an official complaint to be made to NATO.
Hier in de notulen staat dat ik heb gevraagd protest aan te tekenen bij de NAVO.
EnglishIt is not a question here of the presidency's view but of what the Council says.
Het gaat hier niet om de mening van het voorzitterschap maar om wat de Raad zegt.
EnglishI know that a great many people set a lot of store by what this Parliament says.
Ik weet dat velen hun oor te luisteren leggen en horen wat dit Parlement zegt.
EnglishThey all have a species-specific system -- they have a molecule that says "me."
Ze hebben allemaal een soorteigen manier -- ze hebben een molecuul dat "ik" zegt.
EnglishHowever, he is fundamentally wrong when he says this debate is not about China.
Maar hij heeft volkomen ongelijk als hij zegt dat dit debat niet over China gaat.
EnglishPrecisely as Mr Bösch says, we have to look at the quality of the expenditure.
Zoals de heer Bösch zegt, we moeten kijken naar de kwaliteit van de bestedingen.
EnglishWe haven't seen anything yet in our development work that says that isn't possible.
We hebben in onze ontwikkeling nog niets gezien dat erop duidt dat dat niet kan.
English'It will ', says the famous Oracle in reply, 'but not during my term in office '.
" Jazeker ", antwoordt het fameuze orakel, " alleen niet tijdens mijn ambtstijd ".
EnglishHow we treat our animals says a lot about how developed our civilisation is.
Hoe wij onze dieren behandelen zegt veel over hoe ontwikkeld onze beschaving is.
EnglishAnd so -- (Music) It says, "This box belongs to ... " And so I type in my name.
En dus -- (Muziek) Hier staat "Deze doos is van ..." ~~~ Ik typ mijn naam in.
EnglishThe Commission rightly says that the present round is to be a development round.
De Commissie stelt terecht dat deze ronde een development round moet worden.
EnglishI recognize what she says, as Commissioner, that it is up to the Member States.
Ik erken, wat zij als commissaris zegt, dat dit de taak van de lid-staten is.
EnglishIt says that this should be done despite the principle of relative stability.
Dit zou moeten gebeuren in weerwil van het beginsel van relatieve stabiliteit.
EnglishIn place of the word 'exceeded ' it says 'reached ', which is the opposite.
In plaats van overschreden staat er bereikt, wat het tegenovergestelde betekent.
EnglishMr Moscovici says that of course you must temper your idealism with realism.
De heer Moscovici zegt dat je je idealisme natuurlijk moet temperen met realisme.
EnglishAnd I don't know if you can read the lettering, but it says, "Ivan the Terribus."
ik weet niet of je de letters kan lezen, maar er staat: "Ivan the Terribus."
EnglishShe says, "Ma, you got to look!" Now, when this kid says I got to look, you know.
Ze zegt: "Ma, kijk nu!" ~~~ Als kinderen zeggen dat ik moet kijken, dan weet je het.
EnglishHe lets them take what they want and he says, "Usually, it's about 50 percent.
Hij laat ze eten zoveel ze willen en hij zegt, "Normaal, is het zo rond 50 procent.
EnglishMrs Maij-Weggen says that the Community is the world's biggest provider of aid.
Mevrouw Maij-Weggen zegt dat de Gemeenschap wereldwijd de grootste donor is.
EnglishFirstly, the report says that there should be no adverse social consequences.
In de eerste plaats staat in het verslag dat er geen sociale afbraak mag zijn.