"to say nothing of" in het Nederlands

EN

"to say nothing of" - vertaling Nederlands

EN

to say nothing of [voorbeeld]

volume_up
to say nothing of (ook: let alone, not to mention)
volume_up
om nog te zwijgen van [vb.]

Voorbeeldzinnen voor "to say nothing of" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishMr President, I shall say nothing about what has just been said.
Mijnheer de Voorzitter, ik heb het absoluut niet over hetgeen zojuist is gezegd.
EnglishWe could say, nothing will come of Seville, but we will not.
We zouden kunnen zeggen: het wordt niets met Sevilla, maar dat doen wij niet.
EnglishKosovo is a subject in its own right, so I shall say nothing here.
Kosovo is een apart onderwerp en daarom ga ik daar nu niet nader op in.
EnglishTo say nothing of the totally failing defence effort on the European side.
Om maar te zwijgen over de volstrekt tekortschietende defensie-inspanningen aan de Europese zijde.
EnglishThe Romans used to say, nothing is difficult for those who want it.
De Romeinen zeiden al, niets is te moeilijk voor wie werkelijk wil.
EnglishI have to say that the conclusions say nothing of the kind.
Ik moet zeggen dat er in de conclusies niets van dien aard gezegd wordt.
EnglishAt the scene of the crime indicated there are two possible victims, but they say nothing.
Op de aangegeven plaats van het misdrijf bevinden zich twee mogelijke slachtoffers, maar die zwijgen.
EnglishMust we say nothing of the exploitation of their labour by their own immigrant fellow citizens?
Moet men het zwijgen bewaren over de uitbuiting van hun werk door hun eigen medeburgers-immigranten?
EnglishAt least, you say nothing about how you intend to bring this off.
U zegt althans niet hoe u dit voor elkaar wilt krijgen.
EnglishWe say nothing against the will of the people.
Zonder de steun van het volk komen er geen grootse dingen tot stand.
EnglishOf course, the Commissioner could say nothing in answer to this - it is obvious; it is not his brief.
Natuurlijk kon de commissaris hier niets op zeggen, omdat dit nu eenmaal niet tot zijn werkterrein behoort.
EnglishThe only possible compromise was to say nothing at all on the subject in the joint resolution.
Het enige mogelijke compromis was, dat in de gemeenschappelijke resolutie helemaal geen mening naar voren werd gebracht.
EnglishIn particular, the two Regulations say nothing about the essential problem of legal security for the consumer.
De twee verordeningen zeggen niets over het essentiële probleem van de rechtszekerheid van de consumenten.
EnglishYou are aware of all that, yet you say nothing.
U bent van dit alles op de hoogte, maar u zwijgt erover.
EnglishNeedless to say, nothing has happened in secret.
EnglishMom says, "If they ask you what it costs to either go shopping for them, you must always say, 'Nothing.'
Mijn moeder zei altijd: “Als ze je vragen wat het kost om voor ze te gaan winkelen, moet je altijd zeggen dat het niets kost.
EnglishParents are left in the dark about what is going on and are even invited by the administration to say nothing.
De ouders worden in onwetendheid gelaten over wat er zich afspeelt en zelfs door het bestuur verzocht om hun mond te houden.
EnglishYou say nothing about it in your White Paper.
EnglishWith regard to enlargement, I can say nothing less than that the objectives have not been fulfilled, you have said so yourself.
Wat betreft de uitbreiding moet ik wel vaststellen dat de doelstellingen niet zijn verwezenlijkt - dat heeft u zelf gezegd.
EnglishIt would be quite inconceivable for the European Parliament, sitting the very day after the Summit, to say nothing about it.
Daarom is het voor mij ondenkbaar dat het Europees Parlement, dat nota bene bijeenkomt op de dag na de Top, er het stilzwijgen toe doet.

Vergelijkbare vertalingen voor "to say nothing of" in Nederlands

of voorzetsel
say zelfstandig naamwoord
nothing bijwoord