"to say ´hello´" in het Nederlands

EN

"to say ´hello´" - vertaling Nederlands

EN

to say ´hello´ {werkwoord}

volume_up
to say ´hello´

Voorbeeldzinnen voor "to say ´hello´" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSusan Savage-Rumbaugh (video): Let's go say hello to Austin first and then go to the A frame.
"Laat ons eerst Austin even gedag zeggen en dan naar de hut gaan."
EnglishSay hello to the last fellow who wouldn't cooperate with me.
Zeg hallo tegen de vorige kerel die niet met me wou meewerken.
EnglishWell, forget everything you know about making cupcakes... and say hello... to the amazing Kupkake-inator.
Oké, vergeet alles dat je weet over het maken van cakejes... en zeg hallo... tegen de Super cakejes-maker.
English"I could say that, but what if I were to say, 'Hello.
Kan je zeggen: Ik zal je doden in de naam van Allah?"
EnglishFar be it from me to fail to say hello to Wilmya, or to wish Anna good evening, or Ilona or Michèle.
Ik had volstrekt niet de bedoeling Wilmya niet te begroeten of Anna, Ilona en Michèle geen goede avond te wensen.
EnglishMr President, I also want to say hello to the Taoiseach and thank him for his marvellous, spontaneous remarks here today.
Mijnheer de Voorzitter, ook ik groet de Taoiseach en bedank hem voor zijn fantastische, ongedwongen betoog.
EnglishI really just don't even know how to say hello.
EnglishSpeaking interfact do wants you to say hello.
EnglishWell, my dear, say hello to the boys.
Wel, mijn vriendin, zeg hallo tegen de jongens.
EnglishWell say hello to my little friends!
EnglishSo we go, "sit," on the couch; "sit," tummy-rub; "sit," look, I throw a tennis ball; "sit," say hello to that other dog.
Dus gaan we: "Zit", "op de bank", "zit", "buik aaien", "zit" Kijk, ik gooi een tennisbal, "zit", zeg hallo tegen de andere hond.
EnglishIt's a place where women run the show, have sex to say hello, and play rules the day -- where fun is serious business.
Het is een plek waar vrouwen de show stelen, seks hebben om hallo te zeggen, en spel het dagritme bepaalt -- waar plezier een serieuze zaak is.
EnglishSay hello to the 21st century.
EnglishAhh do you wanna say hello?
EnglishSay hello to…for me.
EnglishSay hello to your folks.
EnglishDid you say hello for me?

Vergelijkbare vertalingen voor "to say ´hello´" in Nederlands

say zelfstandig naamwoord
hello tussenwerpsel
hello
hello zelfstandig naamwoord
Dutch
to hello werkwoord