EN

saw {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. algemeen
Not even when I grab the saw and finish the job
Niet zelfs wanneer ik de zaag grijp en het beëindig
Electric saw, power drill, totally disgusting unless you're David Bolinsky, in which case it's all truth and beauty.
Elektrische zaag, boren, volstrekt wansmakelijk. ~~~ Tenzij je David Bolinsky bent, in dat geval is het één en al waarheid en schoonheid.
Then, when that gave out, I sawed the wheel axles off my spare rowing seat and used those.
Toen dat het begaf, zaagde ik de wielassen van mijn reserve roeistoel en gebruikte die.

Voorbeeldzinnen voor "saw" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI myself saw the remains of 500 people laid out in a line in industrial premises.
In een industriegebouw heb ik zelf resten van 500 mensen op een rij zien liggen.
EnglishI saw on this morning's television that Chirac was welcomed in China as a friend.
Vanmorgen zag ik op de televisie dat Chirac in China is ontvangen als een vriend.
EnglishEven in the areas that the war has not touched, however, we saw immense poverty.
Ook in de gebieden waar geen oorlog woedt, hebben we echter immense armoede gezien.
EnglishWe saw this happen in Europe two years ago, and in Kosovo a year and a half ago.
In Europa hebben we dat anderhalf en twee jaar geleden in Kosovo meegemaakt.
EnglishRemember at 10 years old -- so 34 years ago I saw opportunity in this stuff.
Nogmaals, ik was 10 jaar oud -- dus 34 jaar geleden zag ik een kans in dat spul.
EnglishWe saw some of the most imaginative use of social media during the Obama campaign.
We hebben heel origineel gebruik... van sociale media gezien in de Obama-campagne.
English. ~~~ And I saw my work come alive.
Ik zat net als jullie daar in het publiek, en zag mijn werk tot leven komen.
EnglishWhen I saw the Berlin Wall in 1961, it was the first such wall I had ever seen.
In Berlijn zag ik in 1961 voor het eerst van mijn leven een dergelijke muur.
EnglishI saw this leaflet and it said, "There are millions of slaves in the world today."
In deze folder stond te lezen: "Er zijn in de wereld van vandaag miljoenen slaven."
EnglishLast year saw 997 billion dollars in corporate fraud alone in the United States.
Vorig jaar was er 997 miljard dollar bedrijfsfraude alleen al in de Verenigde Staten.
EnglishBut even before I peel that muscle away, you saw that there was a tumor underneath.
Maar nog voordat ik die spier wegtrok, kon je zien dat er een tumor onder zat.
EnglishI saw that the entire Chamber was in agreement and there was not a single objection.
Ik heb gevraagd of het Parlement bezwaar had en ik zag dat niemand bezwaar had.
EnglishOn one occasion, she said she saw a man in a striped shirt in a restaurant.
Op een keer zei ze dat ze een man met een gestreept hemd in een restaurant zag.
EnglishThe second point concerned prevention, which this House saw as important.
Het tweede punt was preventie en dat was voor het Parlement een belangrijk punt.
EnglishAnd she saw that if there is no inflammation then the scan is a uniform gray.
Ze zag dat waar er geen ontsteking was, de scan een uniform grijs laat zien.
EnglishFirstly I saw you sitting there, instead of out here for our budget debate.
Ten eerste zag ik dat u daar zat en niet hier in de zaal voor het begrotingsdebat.
EnglishI was quite relieved to begin with when I saw that my friend Mr Barton was not here.
Ik was eerst heel opgelucht toen ik zag dat mijn vriend Barton niet hier was.
EnglishI saw this church in Dusseldorf..... made of I i mestone, big as a trai n station.
Ik zag een kerk in Dusseldorf... gemaakt van kalksteen, zo groot als een treinstation.
EnglishLithuania alone saw a quarter of its sons and daughters perish in the gulags.
Alleen in Litouwen al is een kwart van de kinderen in de goelags gestorven.
EnglishHe thus saw no reason for concessions until such time as weapons had been surrendered.
Daarom zag hij geen ruimte voor concessies zolang de wapens niet ingeleverd waren.

Synoniemen (Engels) voor "saw":

saw
circular saw
English