"sardine" in het Nederlands

EN

"sardine" - vertaling Nederlands

NL
NL

"sardine" - vertaling Engels

EN

sardine {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. visserij
Zie het voorbeeld van de sardine.
In his report, Mr Varela focuses on two important sectors of the canning industry: the sardine sector and the tuna sector.
In zijn verslag richt de heer Varela zijn analyse op twee belangrijke sectoren van de conservenindustrie: de sardine- en de tonijnmarkt.
2. ander
sardine (ook: pilchard)
Zie het voorbeeld van de sardine.
In his report, Mr Varela focuses on two important sectors of the canning industry: the sardine sector and the tuna sector.
In zijn verslag richt de heer Varela zijn analyse op twee belangrijke sectoren van de conservenindustrie: de sardine- en de tonijnmarkt.
NL

sardine {de}

volume_up
1. algemeen
sardine
sardine
Take the case of sardines.
In zijn verslag richt de heer Varela zijn analyse op twee belangrijke sectoren van de conservenindustrie: de sardine- en de tonijnmarkt.
In his report, Mr Varela focuses on two important sectors of the canning industry: the sardine sector and the tuna sector.
2. visserij
sardine
Take the case of sardines.
In zijn verslag richt de heer Varela zijn analyse op twee belangrijke sectoren van de conservenindustrie: de sardine- en de tonijnmarkt.
In his report, Mr Varela focuses on two important sectors of the canning industry: the sardine sector and the tuna sector.

Voorbeeldzinnen voor "sardine" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIn his report, Mr Varela focuses on two important sectors of the canning industry: the sardine sector and the tuna sector.
In zijn verslag richt de heer Varela zijn analyse op twee belangrijke sectoren van de conservenindustrie: de sardine- en de tonijnmarkt.
EnglishThe sardine sector, which has been virtually allowed to disappear in France, is still very important in the Iberian Peninsula.
De conservenindustrie voor sardines, die men in Frankrijk vrijwel geheel heeft laten verdwijnen, is nog bijzonder omvangrijk op het Iberisch schiereiland.
EnglishMy question was: who gave the Commission the information used as the basis for the proposal for a 40 % cut in Portuguese sardine catches?
Mijn vraag was: wie heeft de Commissie de informatie verleend die aan de basis ligt van het voorstel om de sardinevisserij in Portugal met 40 % te verminderen?
EnglishNow, the customs advantages granted to Morocco have really been a major factor in the closure of most of the facilities of the Italian sardine canning industry.
Juist het feit dat Marokko douanevoordelen heeft gekregen, is een van de oorzaken waardoor een groot deel van de Italiaanse sardineverwerkingsindustrie zijn deuren heeft moeten sluiten.

Synoniemen (Engels) voor "sardine":

sardine