"sarcophagus" in het Nederlands

EN

"sarcophagus" - vertaling Nederlands

EN

sarcophagus {zelfstandig naamwoord}

volume_up
sarcophagus
We know a lot about the sarcophagus, but we are far from knowing how to deal with it.
Over de sarcofaag weten wij zeer veel, maar niet wat wij ermee moeten doen.
In particular, none of the beams which were put in place to take the roof of the shelter has a reliable support inside the sarcophagus.
Het probleem is met name dat geen van de balken die het dak van de dekmantel moeten dragen stevig in de sarcofaag verankerd is.
The problem of the so-called sarcophagus enclosing reactor no 4, the source of the explosion, is regarded as a priority.
Het probleem van de zogeheten sarcofaag waarin de door de explosie getroffen reactor nr. 4 is opgesloten, hoort ook bij de prioritaire interventies.

Voorbeeldzinnen voor "sarcophagus" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe know a lot about the sarcophagus, but we are far from knowing how to deal with it.
Over de sarcofaag weten wij zeer veel, maar niet wat wij ermee moeten doen.
EnglishIn particular, none of the beams which were put in place to take the roof of the shelter has a reliable support inside the sarcophagus.
Het probleem is met name dat geen van de balken die het dak van de dekmantel moeten dragen stevig in de sarcofaag verankerd is.
EnglishThe problem of the so-called sarcophagus enclosing reactor no 4, the source of the explosion, is regarded as a priority.
Het probleem van de zogeheten sarcofaag waarin de door de explosie getroffen reactor nr. 4 is opgesloten, hoort ook bij de prioritaire interventies.
EnglishBoth from our responsibility for the budget and as representatives of the Group of the European People's Party, we are in favour of the sarcophagus being made safe.
Wij als begrotingsmensen, maar ook als leden van de Fractie van de Europese Volkspartij, zijn voor de veiligheid van de sarcofaag.
EnglishNot least, he went to Chernobyl in person, in order to see for himself both the progress made and the condition of the sarcophagus in situ.
Niet op de laatste plaats is hij zelf naar Tsjernobyl gegaan om zich ter plaatse een beeld te vormen van de vooruitgang en van de toestand van de sarcofaag.
EnglishThe $ 100 million recently made available by the Commission for the renewal of the sarcophagus also forms part of the sum of $ 500 million.
De onlangs door de Commissie ter beschikking gestelde 100 miljoen dollar voor de vernieuwing van de sarcofaag maakt ook deel uit van dat bedrag van 500 miljoen dollar.
EnglishIt is also true that the Chernobyl sarcophagus needs $ 700 million - it has been an effort for the Tacis programme to contribute $ 100 million.
Natuurlijk, er is veel meer nodig, alleen voor de sarcofaag van Tsjernobyl is al 700 miljoen nodig, en het is al heel wat dat het TACISprogramma 100 miljoen bijdraagt.
EnglishFor Chernobyl, important EU support is related to turning the sarcophagus into an environmentally acceptable system and addressing social needs.
Wat Tsjernobyl betreft, geeft de EU belangrijke steun aan de werkzaamheden voor de verandering van de sarcofaag in een volgens milieumaatstaven aanvaardbaar systeem en aan sociale maatregelen.
EnglishThe EU's contribution to the funding of a new sarcophagus should also be independent of the building of the two Ukrainian power stations which are under construction.
De bijdrage van de EU aan de financiering van een nieuwe sarcofaag dient bovendien onafhankelijk te geschieden van de voltooiing van de twee in aanbouw zijnde Oekraïense kerncentrales.
EnglishFurthermore, we shall be investigating ways to collaborate in building a new sarcophagus, and shutting down and dismantling the entire Chernobyl plant - which may cost a further USD 2300 million.
Anderzijds zullen we zien hoe we kunnen samenwerken om een nieuwe sarcofaag te maken en om heel Tsjernobyl te sluiten en te ontmantelen, hetgeen nog eens 2, 3 miljard dollar zal kosten.
EnglishMr President, the shelter or sarcophagus which was constructed over the No 4 reactor at Chernobyl following the disastrous accident in April 1986 was assembled in a remarkably short period of time.
Mijnheer de Voorzitter, de inkapseling of sarcofaag die na het rampzalige ongeluk in april 1986 over reactor IV van Tsjernobyl werd aangelegd, werd in een opvallend korte tijd gebouwd.
EnglishMadam President, Commissioner, Mr President-inOffice of the Council, at this stage of the debate, I should like to begin by saying that today, the Chernobyl sarcophagus is an impossible symbol.
Mevrouw de Voorzitter, commissaris, voorzitter van de Raad, ik wil op dit punt van het debat graag beginnen met op te merken dat de sarcofaag van Tsjernobyl nu al een onmogelijk symbool is.