"Santiago" in het Nederlands

EN

"Santiago" - vertaling Nederlands

NL

"Santiago" - vertaling Engels

EN

Santiago {eigennaam}

volume_up
1. geografie
Santiago
volume_up
Santiago {eigenn.} (Chili)
This paragraph says: 'There is no doubt about the purpose of Santiago's murderers.
De alinea luidt als volgt: " De opzet van de moordenaars van Santiago laat geen twijfel bestaan.
I heard the destruction of pilgrim route to Santiago de Compostela mentioned.
Naar ik gehoord heb, wordt er gezegd dat de pelgrimsweg naar Santiago de Compostela bedreigd wordt.
There is also the hope that came from the Informal Council meeting in Santiago de Compostela, which was a positive sign.
Dan is goede hoop gewekt door de informele Raad van Santiago de Compostella.
NL

Santiago {eigennaam}

volume_up
1. "Chili", geografie
Santiago
De alinea luidt als volgt: " De opzet van de moordenaars van Santiago laat geen twijfel bestaan.
This paragraph says: 'There is no doubt about the purpose of Santiago's murderers.
Naar ik gehoord heb, wordt er gezegd dat de pelgrimsweg naar Santiago de Compostela bedreigd wordt.
I heard the destruction of pilgrim route to Santiago de Compostela mentioned.
Dan is goede hoop gewekt door de informele Raad van Santiago de Compostella.
There is also the hope that came from the Informal Council meeting in Santiago de Compostela, which was a positive sign.

Voorbeeldzinnen voor "Santiago" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe works are on a road which is not part of the route to Santiago.
Er wordt gewerkt aan een snelweg die niet met de pelgrimsweg in verband staat.
EnglishThis paragraph says: 'There is no doubt about the purpose of Santiago's murderers.
De alinea luidt als volgt: " De opzet van de moordenaars van Santiago laat geen twijfel bestaan.
EnglishI heard the destruction of pilgrim route to Santiago de Compostela mentioned.
Naar ik gehoord heb, wordt er gezegd dat de pelgrimsweg naar Santiago de Compostela bedreigd wordt.
EnglishI went to Santiago myself a few weeks ago just before the third round of negotiations with Chile.
Een aantal weken terug, net voor de derde ronde van onderhandelingen met Chili, was ik zelf in Santiago.
EnglishThere is also the hope that came from the Informal Council meeting in Santiago de Compostela, which was a positive sign.
Dan is goede hoop gewekt door de informele Raad van Santiago de Compostella.
EnglishOn Sunday, I expressed my solidarity with the Galician people by attending the demonstration in Santiago de Compostela.
Ik was zondag in Santiago de Compostela bij de betoging uit solidariteit met de mensen van Galicië.
EnglishAnd the same is more or less what Santiago Calatrava said when he said, "Light: I make it in my buildings for comfort."
Dat is ook min of meer wat Santiago Calatrava zei toen hij zei: "Licht maak ik in mijn gebouwen voor het comfort."
EnglishIn Santiago de Compostela in Spain, some 20 years ago, he spoke of Europe as representing unity in diversity.
Ongeveer twintig jaar geleden sprak hij in het Spaanse Santiago de Compostella over Europa als een eenheid in verscheidenheid.
EnglishAs you know, in September the Commission proposed guidelines for the Community with a view to the Conference in Santiago.
Zoals u weet heeft de Commissie in september richtsnoeren voor de Gemeenschap voorgesteld voor de conferentie in Santiago.
EnglishEven the Archbishop of Santiago de Compostela himself has intervened in defence of those affected and of people living in the area.
Zelfs de aartsbisschop van Santiago de Compostela is in de bres gesprongen voor degenen die hierdoor getroffen zijn.
EnglishWe have both had the pleasure in the past of addressing conferences on this subject, speaking on this subject in Santiago and elsewhere.
In het verleden hebben we beiden het genoegen gehad tijdens conferenties in Santiago en elders over dit onderwerp te spreken.
EnglishPilgrim route to Santiago
EnglishIt was more similar to the situation which I experienced on 11 September 1973 in Santiago, Chile, when Pinochet's coup d ' état took place.
Het lijkt eerder op wat ik heb meegemaakt op 11 september 1973 in Santiago de Chili, toen de staatsgreep van Pinochet plaatsvond.
EnglishI refer to the projects linking Oporto, Vigo and El Ferrol; Santiago de Compostela, La Coruña, Vigo, Orense, Valladolid and Aquitaine; and El Ferrol and Bilbao.
Ik denk met name aan de projecten Porto-Vigo-Ferrol, Santiago de Compostela-Corunha-Vigo-Orense-Valladolid-Acquitanië en Ferrol-Bilbao.
EnglishA few days ago, I was in my home country where a day seminar on wind energy was being held, for the second time, in Santiago de Compostela.
Ik heb een paar dagen geleden in mijn eigen land de " dag van de windenergie " bezocht, een tentoonstelling die voor de tweede maal in Santiago de Compostela werd gehouden.
EnglishAt a ICCAT meeting in November 1998 in Santiago de Compostela, changes were recommended to the rules relating to the landing of the minimum size of bluefin tuna.
Tijdens de ICCAT-zitting van november 1998 in Santiago de Compostela werd aanbevolen de regels inzake de minimummaten bij aanvoer van blauwvintonijn te wijzigen.
EnglishLadies and gentlemen, on 24 May, Mr Santiago Oleaga, financial director of the Basque daily newspaper, El Diario Vasco, was killed in San Sebastian by seven bullet shots to the back.
Geachte collega's, op 24 mei jongstleden is Santiago Oleaga, financieel directeur van het Baskische dagblad El Diario Vasco, in San Sebastian met zes schoten in de rug vermoord.
EnglishThe allegations are incorrect for one basic reason which, Madam President, ladies and gentlemen, is as follows: the town of Pazos is not actually on the pilgrim route to Santiago.
Het is niet waar, en wel om een cruciale reden die ik u, mevrouw de Voorzitter en geachte collega's, zonder problemen geven kan: het plaatsje Pazos ligt gewoon niet op de pelgrimsroute naar Santiago.

Synoniemen (Engels) voor "Santiago":

Santiago
Santiago de Cuba
English