"sans" in het Nederlands

EN

"sans" - vertaling Nederlands

NL
NL

"San Francisco" - vertaling Engels

EN

sans {voorzetsel}

volume_up
1. verheven
sans (ook: without)
Médecins sans Frontières has been extremely active and is receiving our support.
Artsen zonder Grenzen is daar buitengewoon actief en wordt door ons ondersteund.
Situation in Somalia and attack against " Médecins sans frontières
Situatie in Somalië en aanval op " Artsen zonder grenzen
Arjan's father is in the public gallery, together with representatives of Médecins sans Frontières.
De vader van Arjan zit op de tribune, samen met vertegenwoordigers van Artsen zonder Grenzen.
NL

San Francisco {eigennaam}

volume_up
1. geografie
San Francisco
Ik verhuisde naar San Francisco en begon een klein bedrijfje, Fuseproject.
So I moved to San Francisco, and I started a little company, fuseproject.
Nathan was nummer twee op het dierenasiel van San Francisco.
Nathan was the number two person at the San Francisco SPCA.
Zijn naam stond op de passagierslijst van een vlucht uit San Francisco twee dagen geleden.
His name was on a list...... on a flight from San Francisco two days ago.

Voorbeeldzinnen voor "sans" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishMédecins sans Frontières has been extremely active and is receiving our support.
Artsen zonder Grenzen is daar buitengewoon actief en wordt door ons ondersteund.
Englishon the situation in Somalia and attack against " Médecins sans frontières "
over de situatie in Somalië en over de ontvoering van medewerkers van humanitaire organisaties.
EnglishArjan's father is in the public gallery, together with representatives of Médecins sans Frontières.
De vader van Arjan zit op de tribune, samen met vertegenwoordigers van Artsen zonder Grenzen.
EnglishSituation in Somalia and attack against " Médecins sans frontières
Situatie in Somalië en aanval op " Artsen zonder grenzen
EnglishThe same applies to the agreements on the readmission of sans-papiers sent to third countries.
Hetzelfde geldt voor de overeenkomsten inzake het terugnemen van illegalen die naar derde landen worden uitgezet.
EnglishArjan Erkel is a volunteer doctor working with Médecins Sans Frontières and head of the MSF mission in Dagestan.
Arjan Erkel is een vrijwilliger van Artsen zonder Grenzen en het missiehoofd van AzG in Dagestan.
EnglishIn this context, I would like to point out that Mr Arjan Erkel, an employee of Médecins sans Frontières, was kidnapped months ago.
Ik wil u eraan herinneren dat de heer Arjan Erkel, van Artsen Zonder Grenzen, maanden geleden werd ontvoerd.
EnglishHundreds of thousands of people have signed a petition that is coming in to Médecins sans Frontières on a separate web site.
Honderdduizenden mensen hebben een petitie ondertekend die bij Artsen zonder Grenzen op een aparte website binnenloopt.
EnglishAnd this causes distortions in our own society and condemns people to go through life'sans papiers '.
En deze illegaliteit veroorzaakt distorsies in onze eigen samenleving en veroordeelt mensen om inderdaad als sans papiers door het leven te gaan.
EnglishThe funds have been channelled through the International Committee of the Red Cross and also Médecins sans frontières de Belgique.
Deze fondsen werden verstrekt via het Internationaal Comité van het Rode Kruis en ook via Artsen zonder grenzen in België.
EnglishAnother busybody, Mr Erkel, who was the head of Médecins sans Frontières in Dagestan, the territory bordering on Chechnya, has been kidnapped.
Een andere pottenkijker, de heer Erkel, die in Dagestan, het aangrenzende gebied van Tsjetsjenië, de chef was van Artsen Zonder Grenzen is gekidnapt.
EnglishWe are concerned about the continuing reports of human rights abuses, for example from NGOs like Médecins sans Frontières and Human Rights Watch.
Wij zijn bezorgd over de schendingen van de mensenrechten die voortdurend worden gemeld door NGO's zoals Artsen zonder grenzen en Human Rights Watch.
EnglishThis is why I have some serious questions to ask about the role played by ERIS and Reporters sans frontières and I would like to ask who chose them.
Daarom stel ik in alle openheid vragen bij de rol die ERIS en Verslaggevers zonder Grenzen hebben gespeeld, en ik vraag me af wie ze gekozen heeft.
EnglishThe Community also supports numerous non-governmental organizations such as 'Handicap International ', ' Help the Aged ', ' Médecins Sans Frontières ' and others.
De Gemeenschap steunt tevens de acties van tal van NGO's, zoals Handicap International, Help the Aged, Artsen zonder grenzen en andere.
EnglishMr Poettering was right to mention a few organisations, including Human Rights Watch, Médecins sans Frontières and Amnesty International.
De heer Poettering heeft terecht een aantal organisaties genoemd, Human Rights Watch, Médecins sans Frontières, Artsen zonder grenzen dus, Amnesty International.
EnglishFirstly, two non-governmental organisations - the organisations Reporters Sans Frontières and Human Rights in China - have been denied access to this committee.
Ten eerste is aan twee non-gouvernementele organisaties de toegang tot dit comité ontzegd, te weten Reporters Sans Frontières en Human Rights in China.
EnglishWe must also show our complete solidarity with and support for the organisation " Médecins sans frontières ", which, as I said, was attacked on 27 March last.
Bovendien moeten we blijk geven van onze solidariteit en onze steun aan de organisatie " Artsen zonder grenzen ", die op 27 maart jongstleden is aangevallen.
EnglishI am very indebted to you for this, because Arjan Erkel, the head of the Médecins sans Frontières mission in Dagestan, has been missing since August last year.
Ik ben u daar bijzonder dankbaar voor, want Arjan Erkel, het hoofd van de Artsen-Zonder-Grenzen-missie in Dagestan, is al sinds augustus vorig jaar verdwenen.
EnglishMr President, in the world rankings for freedom of the press compiled by Reporters sans frontières, Laos occupies the unenviable place of 133rd out of 140.
Mijnheer de Voorzitter, op de wereldranglijst van persvrijheid, die is opgesteld door Reporters zonder Grenzen, staat Laos op de weinig benijdenswaardige 133e plaats van de 140 landen.
EnglishFor, nowadays, it is the major NGOs which have the opportunity to respond to a number of invitations to tender: Médecins du monde, Médecins sans frontières, the Red Cross and so on and so forth.
Want thans hebben alleen grote NGO's de mogelijkheid om op sommige aanbestedingen in te schrijven: Artsen zonder Grenzen, Artsen van de Wereld, het Rode Kruis, enzovoort.

Synoniemen (Engels) voor "San Salvador":

San Salvador