"sanity" in het Nederlands

EN

"sanity" - vertaling Nederlands

EN

sanity {zelfstandig naamwoord}

volume_up
We can only hope sanity returns to these negotiations so important and so vital for so many!
We kunnen slechts hopen dat het gezond verstand snel terugkeert in deze onderhandelingen, die voor velen zo belangrijk zijn!

Voorbeeldzinnen voor "sanity" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI don't know if I could've kept my sanity...... to be here another five cycles.
Want ik was zeker gek geworden... als ik nog 5 cycli moest blijven.
EnglishIn retrospect, I think she was slightly worried about my sanity.
Als ik erop terugkijk denk ik dat ze zich wat zorgen maakte over mijn geestelijke gezondheid.
EnglishThere has to be a willingness to do good deeds, but not, of course, at the expense of our own sanity.
Er moet een bereidheid zijn om goed te doen, maar natuurlijk niet ten koste van je eigen gezondheid.
EnglishIn so doing, we pray that our small action may help restore sanity and dignity to our nation
We hopen dat onze kleine actie kan bijdragen aan het herstel van het gezonde verstand en de waardigheid van onze natie?.
EnglishWe can only hope sanity returns to these negotiations so important and so vital for so many!
We kunnen slechts hopen dat het gezond verstand snel terugkeert in deze onderhandelingen, die voor velen zo belangrijk zijn!
EnglishThere is a need here for Europe to exert really massive pressure in the hope that sanity will yet prevail.
Het is noodzakelijk dat Europa in deze kwestie grote druk uitoefent in de hoop dat het verstand toch nog zal overwinnen.
EnglishAnd for Nathaniel, music is sanity.
EnglishYour encouraging whispers in my whirlpool of despair, holding me and heaving me to shores of sanity, to live again and to love again."
Jou bemoedigende gefluister in de kolk van mijn wanhoop, houdt me en tilt me op tot de grenzen van gekte, om opnieuw te leven en opnieuw lief te hebben.

Synoniemen (Engels) voor "sanity":

sanity
English