"sanguine" in het Nederlands

EN

"sanguine" - vertaling Nederlands

EN

sanguine {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
There has been a tendency in the two previous years to be a little bit too sanguine about the prospects for the European Community's economy.
In de twee voorgaande jaren bestond de neiging om een beetje al te optimistisch te zijn over de economische vooruitzichten van de Europese Gemeenschap.
I fear that it is too sanguine about the possibility of controlling biotechnology and about the part biotechnology could play in feeding the world.
Ik vrees dat het te optimistisch is over de mogelijkheid om biotechnologie onder controle te houden, alsmede over de bijdrage die biotechnologie kan leveren aan de wereldvoedselvoorziening.

Voorbeeldzinnen voor "sanguine" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe implementation of previous budgets does not give any grounds for being sanguine about the future.
De wijze waarop eerdere begrotingen zijn uitgevoerd, stellen ons verre van gerust.
EnglishThere has been a tendency in the two previous years to be a little bit too sanguine about the prospects for the European Community's economy.
In de twee voorgaande jaren bestond de neiging om een beetje al te optimistisch te zijn over de economische vooruitzichten van de Europese Gemeenschap.
EnglishI fear that it is too sanguine about the possibility of controlling biotechnology and about the part biotechnology could play in feeding the world.
Ik vrees dat het te optimistisch is over de mogelijkheid om biotechnologie onder controle te houden, alsmede over de bijdrage die biotechnologie kan leveren aan de wereldvoedselvoorziening.

Synoniemen (Engels) voor "sanguine":

sanguine