"salve" in het Nederlands

EN

"salve" - vertaling Nederlands

EN

salve {zelfstandig naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "salve" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThese programmes must not, however, be just a salve for the existing infrastructures, specifically the ones we are currently setting in place.
Maar de programma's zijn niet bedoeld om de bestaande infrastructuur bij elkaar te houden, die wij nu juist aan het vervangen zijn.
EnglishOne could argue that whilst Fair Trade helps salve the conscience of those who buy such products, others continue, nonetheless, to exploit the needy.
Je zou kunnen argumenteren dat terwijl Fair Trade helpt om het geweten te sussen van degenen die zulke producten kopen, anderen gewoon doorgaan met het uitbuiten van de armen.
EnglishPalliative descriptors such as 'low-tar ' or 'light ' merely salve people's consciences and obscure the fact that these products are not the least bit healthier than any others.
Vergoelijkende aanduidingen als " mild " of " light " stellen het geweten alleen maar gerust en verhullen dat deze producten geen greintje gezonder zijn dan alle andere.
EnglishIt is clear that the primary responsibility for this will attach to ourselves and, of course, in order to salve our consciences, we will possibly provide compensation for others ' financial losses.
Het is duidelijk dat wij de hoofdverantwoordelijken zullen zijn en dat wij de financiële verliezen natuurlijk zullen vergoeden om ons geweten te sussen.
EnglishIf we are going to shut down sugar production in Ireland and in the EU, we can and must properly compensate the farmers and producers, even if just to salve our own conscience.
Als we de suikerproductie in Ierland en de EU stilleggen, dan kunnen en moeten we de boeren en producenten naar behoren compenseren, al was het maar om ons geweten te sussen.

Synoniemen (Engels) voor "salve":

salve