"salt" in het Nederlands

EN

"salt" - vertaling Nederlands

NL
NL
NL

"Salt Lake City" - vertaling Engels

EN

salt {zelfstandig naamwoord}

volume_up
The electrolyte is not a solution of salt and water, but rather salt that's melted.
Dat elektrolyt is geen oplossing van zout en water, maar een gesmolten zout.
Salty, because you need salt, otherwise your electric body will not work.
Zout: want je moet zout hebben, anders zal je elektrische lichaam niet werken.
If they have tons of salt, you might guess they're using too much salt, or something like that.
Als er tonnen zout op de lijst staan, kan je wel raden dat ze te veel zout gebruiken.
The finest particles are most harmful to health and the standard is also more precise, because the smallest particles contain fewer natural sources such as sea salt and desert sand.
De kleinste deeltjes zijn het meest schadelijk voor de gezondheid en de norm is ook preciezer omdat de kleinste delen minder natuurlijke bronnen zoals zeezout en woestijnzand bevatten.
NL

Salt Lake City {eigennaam}

volume_up
1. geografie
Salt Lake City
Ik kwam erachter dat Salt Lake City en San Francisco erg verschillend waren.
I found out that Salt Lake City and San Francisco were different.
Dit is iemand uit Salt Lake City, zo zien ze er daar uit.
And this is a guy from Salt Lake City, this is what they look like out there.
Soms krijg je alleen dit, een lege hal in Salt Lake City, op 22 januari.
Sometimes you just get this, just an empty hallway in Salt Lake City, January 22nd.

Voorbeeldzinnen voor "salt" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe electrolyte is not a solution of salt and water, but rather salt that's melted.
Dat elektrolyt is geen oplossing van zout en water, maar een gesmolten zout.
EnglishThis is from Virgin Atlantic upper-class, it's the cruet salt and pepper set.
Dit komt uit de eerste klas van Virgin Atlantic. ~~~ Het is een zout en peper setje.
EnglishThe salt content of the Baltic is relatively low compared with that of other seas.
Het zoutgehalte in de Oostzee is relatief laag vergeleken met andere zeeën.
EnglishSalty, because you need salt, otherwise your electric body will not work.
Zout: want je moet zout hebben, anders zal je elektrische lichaam niet werken.
EnglishSo why are we rubbing salt into the wound of the Roman Catholic Church?
Waarom gaan wij dus nu nog een keer een trap nageven aan de rooms-katholieke kerk?
EnglishSometimes you just get this, just an empty hallway in Salt Lake City, January 22nd.
Soms krijg je alleen dit, een lege hal in Salt Lake City, op 22 januari.
EnglishIt is now a democracy - to be taken with a pinch of salt, perhaps, but a democracy.
Het is nu een democratie - cum grano salis - maar het is een democratie.
EnglishWell it's 150 times more resistant to electric current than that salt dough.
Dat heeft een 150 keer grotere elektrische weerstand dan dat zoutdeeg.
EnglishIt's fitted with solid electrodes and an electrolyte that's a solution of salt and water.
Ze had vaste elektroden en een oplossing van zout in water als elektrolyt.
EnglishThe salt balance has to be just right, so the best fat for making soap comes from humans.
Het zoutgehalte moet precies goed zijn dus 't beste vet is menselijk vet
EnglishI found out that Salt Lake City and San Francisco were different.
Ik kwam erachter dat Salt Lake City en San Francisco erg verschillend waren.
EnglishIf they have tons of salt, you might guess they're using too much salt, or something like that.
Als er tonnen zout op de lijst staan, kan je wel raden dat ze te veel zout gebruiken.
EnglishFor example, there is French Chinese food, where they serve salt and pepper frog legs.
Er is bijvoorbeeld Frans-Chinees eten waar kikkerbilletjes geserveerd worden met zout en peper.
EnglishI borrow my friends' children, so (Laughter) take all this advice with a grain of salt.
Ik leen de kinderen van mijn vrienden -- dus (Gelach) Neem al dit advies met een korreltje zout.
EnglishWe have, however, to bear in mind that it is a cheap plastic made from salt and natural gas.
We moeten echter niet vergeten dat het een goedkope kunststof is, gemaakt van zout en aardgas.
EnglishGermany has substantial involvement in storing POPs waste in salt mines without any processing.
Duitsland voert POP-afval op commerciële basis in en slaat het onverwerkt op in zoutmijnen.
EnglishAnd this is a guy from Salt Lake City, this is what they look like out there.
Dit is iemand uit Salt Lake City, zo zien ze er daar uit.
EnglishI tried to prove that he didn't do that thing in the Salt Lake.
Ik trachtte te bewijzen dat hij dat ding niet in het Salt Lake maakte.
EnglishFor joy, I'm looking for butter and salt and sexy things that make things taste less like penance.
Vreugde, ik zoek boter en zout en sexy zaken zodat het minder smaakt naar zelfkastijding.
EnglishThe transfer from salt to fresh water, or vice versa, is thus a normal part of the salmon's life cycle.
De overgang van zout naar zoet water en omgekeerd is voor een zalm dus volkomen normaal.

Synoniemen (Engels) voor "salt":

salt
salted