"salmonella" in het Nederlands

EN

"salmonella" - vertaling Nederlands

NL

"salmonella" - vertaling Engels

volume_up
salmonella {de}
EN

salmonella {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. geneeskunde
salmonella
volume_up
salmonella {de}
Furthermore, meat contaminated with salmonella is crossing the border into Sweden.
Daarnaast komt ook met salmonella besmet vlees ons land binnen.
We possibly need antibiotics for the prevention of salmonella and other diseases.
Er zijn mogelijk antibiotica nodig om salmonella en andere ziektes te voorkomen.
For example, we now have the multi-resistant salmonella DT104 in Denmark.
Zo hebben we onder andere de multiresistente salmonella DT104 in Denemarken gekregen.
NL

salmonella {de}

volume_up
1. geneeskunde
salmonella
Daarnaast komt ook met salmonella besmet vlees ons land binnen.
Furthermore, meat contaminated with salmonella is crossing the border into Sweden.
Er zijn mogelijk antibiotica nodig om salmonella en andere ziektes te voorkomen.
We possibly need antibiotics for the prevention of salmonella and other diseases.
Zo hebben we onder andere de multiresistente salmonella DT104 in Denemarken gekregen.
For example, we now have the multi-resistant salmonella DT104 in Denmark.

Voorbeeldzinnen voor "salmonella" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe possibly need antibiotics for the prevention of salmonella and other diseases.
Er zijn mogelijk antibiotica nodig om salmonella en andere ziektes te voorkomen.
EnglishWe have a vast number of invasive forms of salmonella affecting people's health.
Er is een groot aantal invasieve salmonellatypen die de volksgezondheid bedreigen.
EnglishAnd here comes Lucky Day, coming up from behind, passing Yellow Tail, Salmonella.
En daar komt Lucky Day helemaal van achteren... hij sprint nu echt naar voren.
EnglishEven worse are the salmonella bacteria which have become resistant to antibiotics.
Nog erger zijn de salmonellabacteriën die resistent zijn geworden voor antibiotica.
EnglishNevertheless, 2 000 people worldwide die every year of salmonella poisoning.
Toch overlijden wereldwijd jaarlijks 2000 mensen aan salmonellavergiftiging.
EnglishThis includes the import of soya meal, for example, which can contain salmonella.
O.a. geldt dat voor de invoer van sojameel, dat vaak salmonella bevat.
EnglishFor example, we now have the multi-resistant salmonella DT104 in Denmark.
Zo hebben we onder andere de multiresistente salmonella DT104 in Denemarken gekregen.
EnglishThere are salmonella and dioxin problems everywhere and the list just goes on.
Overal zijn er problemen met salmonella en dioxine en ga zo maar door.
EnglishHow can the Commission know what type of salmonella will explode onto the scene tomorrow?
Hoe kan de commissie weten welk salmonellatype morgen een brandhaard blijkt te zijn?
EnglishAs I said earlier, the Commission is well aware of the dangers of salmonella.
Zoals ik al eerder zei, is de Commissie zich terdege bewust van de gevaren van salmonella.
EnglishWe know the story about salmonella normally being killed off at 67 degrees.
Wij kennen het verhaal dat salmonella normaal doodgaat bij 67 graden.
EnglishOver 150 000 human cases of salmonella are reported every year in the European Union.
In de Europese Unie worden jaarlijks 150.000 mensen getroffen door een salmonella-infectie.
EnglishFurthermore, meat contaminated with salmonella is crossing the border into Sweden.
Daarnaast komt ook met salmonella besmet vlees ons land binnen.
EnglishWe know, for example, that a very great source of infection with salmonella aruba is Brazilian soya.
Zo weten wij dat Braziliaanse soja zeer gauw besmet raakt met salmonella aruba.
EnglishWe must be able to rely on the fact that salmonella is being tackled.
We moeten erop kunnen vertrouwen dat salmonella wordt aangepakt.
EnglishThousands of Europeans die each year from salmonella poisoning.
Ieder jaar overlijden duizenden Europeanen aan salmonellavergiftiging.
EnglishFirst of all, not all forms of salmonella of significance to public health are included.
Allereerst omvat het voorstel niet alle salmonellatypen die belangrijk zijn voor de volksgezondheid.
EnglishIt would be a pity if a doctor did not understand what is at stake with the risk of salmonella.
Het zou toch jammer zijn dat een arts het risico van een salmonellavergiftiging niet zou inzien.
EnglishThe extension of the additional salmonella guarantees to cover mincemeat was not proposed by the Commission.
De Commissie heeft geen aanvullende salmonellagaranties voor gehakt vlees voorgesteld.
EnglishDioxin, BSE and salmonella are just a few of the areas concerned.
Daarbij ging het onder andere om dioxine, BSE en salmonella.